Logowanie

Najbliższe licytacje z małopolskiego

Licytacje z nieruchomości

 

table style="outline: 1px solid blue;" class="wMax">

1brak zdjęcia16.08.2016mieszkania

Lokal mieszkalny.

Olkusz (małopolskie)102 279,00 złWięcej 2brak zdjęcia16.08.2016grunty

Nieruchomość gruntowa 1864m2.

Jangrot (małopolskie)51 534,75 złWięcej 3brak zdjęcia16.08.2016grunty

Nieruchomość gruntowa o pow. 10 880m2.

Jangrot (małopolskie)209 649,75 złWięcej 4brak zdjęcia16.08.2016grunty

Nieruchomość gruntowa o pow. 2468 m2.

Jangrot (małopolskie)3 211,50 złWięcej 5brak zdjęcia16.08.2016grunty

Nieruchomość gruntowa 636m2

Jangrot (małopolskie)87 784,50 złWięcej 6brak zdjęcia16.08.2016grunty

Nieruchomośc gruntowa o pow. 2573m2

Jangrot (małopolskie)2 590,50 złWięcej 7brak zdjęcia16.08.2016grunty

Nieruchomość gruntowa o pow. 1931 m2.

Jangrot (małopolskie)2 587,50 złWięcej 8brak zdjęcia18.08.2016nieruchomościGospodarstwo rolne w miejscowości Bystra, składajace się z: działek nr: 2767,2811/1,2876/6, 2904/9, 2904/30, 2904/50,2904/57,2904/119, 2904/167, 2904/203, 2904/213, 2906/12,2906/48,2906/58, 2906 /90, 2906/105, 2906/116, 2906/119, 2906/120,2906/121,5333, 5334, o łącznej powierzchni: 1,2966 ha wraz z zabudowaniami, objętych aktem własności ziemi nr 80/80 z dnia 29 lutego 1980 roku, nr jednostki rejestrowej G.320, obręb nr 0001, Bystra, jednostka ewidencyjna: 121504- 2, Bystra-Sidzina.Bystra (małopolskie)79 151,33 złWięcej 9brak zdjęcia18.08.2016nieruchomościUdział w 1/10 części w działkach nr: 2760/3, 2861, 2904/175, 2904/183, 2906/3, 2906/72 o łącznej powierzchni 0,6987 ha, nr jednośtki rejestrowej G.331, obręb nr 0001, Bystra, jednostka ewidencyjna 121504-2, Bystra-Sidzina.Bystra (małopolskie)81 202,00 złWięcej 10brak zdjęcia18.08.2016nieruchomościDdziałki nr ew: 451/43, 451/50, 451/69 o łącznej powierzchni 2758 m2, budynek mieszkalny jednorodzinny z dobudowanym garażem dwustanowiskowym o powierzchni użytkowej 335,17 m2 (pomiar z natury) zlokalizowany na działce nr 451/43,budynek wielofunkcyjny o powierzchni użytkowej 481,69 m2 zlokalizowany na działce nr ew. 451/50, położonej w miejscowości: Zembrzyce gmina Zembrzyce, powiat suski, woj.małopolskie, objętej KW: KR1B/00017642/5.Zembrzyce 558 (małopolskie)771 262,12 złWięcej 11

18.08.2016nieruchomościNieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej o nr 692/16 położona w miejscowości Wawrzeńczyce, w gminie Igołomia- Wawrzeńczyce, objęta księgą wieczystą o numerze KR1H/00031898/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach.Wawrzeńczyce (małopolskie)199 532,24 złWięcej 12brak zdjęcia18.08.2016nieruchomości

działki ewid. nr.7395/1 i 7396/2 o łącznej powierzchni700m2

Pcim (małopolskie)135 750,00 złWięcej 13

18.08.2016nieruchomości

nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Stoigniewa 25 w Krakowie

Kraków (małopolskie)296 384,67 złWięcej 14

19.08.2016grunty

działki nr 277/4 o pow. 247 m2, działki nr 278/3 o pow. 936 m2, działki nr 278/5 o pow. 955 m2

Libiążu (małopolskie)88 396,67 złWięcej 15brak zdjęcia19.08.2016nieruchomości

działka nr 288 o pow. 0,76 ha

Słona (małopolskie)42 908,67 złWięcej 16brak zdjęcia19.08.2016nieruchomości

działka nr 46 o pow. 1,09 ha

Faściszowa (małopolskie)222 948,00 złWięcej 17brak zdjęcia19.08.2016nieruchomości

działka nr 183/20 zabudowana kompleksem budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych

Brzesko (małopolskie)4 201 710,75 złWięcej 18brak zdjęcia19.08.2016domynieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Modlnica przy ul. Częstochowskiej nr 166 składająca się z działki nr 86/1 o powierzchni 3400 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, piętrowym z nieużytkowym strychem, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 348,53 m2. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A-624. Na terenie nieruchomości znajdują się również budynki gospodarcze, wiata, altana oraz słup reklamowy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi krajowej nr 94. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00145917/4 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Modlnica (małopolskie)487 465,50 złWięcej 19

19.08.2016mieszkania

lokal mieszkalny o numerze 21 położony w budynku przy ul. Pilotów 2D w Krakowie

Kraków (małopolskie)716 454,00 złWięcej 20brak zdjęcia22.08.2016nieruchomościnieruchomości położonej w miejscowości Lipnica Górna, gm. Lipnica Murowana oznaczonej jako działki nr: 1033/1 (nie zabudowana) oraz 1033/2 (zabudowana) położonej w miejscowości Lipnica Górna objętej księgą wieczystą nr TR1O/00054567/7.Lipnica Górna (małopolskie)85 673,33 złWięcej 21brak zdjęcia22.08.2016garaże, miejsca postojoweudział 5/23 części w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny L2 - garaż, położony w poziomie piwnic o powierzchni 571,34 m2Kraków (małopolskie)22 760,25 złWięcej 22brak zdjęcia22.08.2016nieruchomościNieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Nieruchomość objęta zakresem opracowania składa się z następujących składników: - działka ew. nr 300/1 o pow. 693 m2. - budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej - dwa garaże typu blaszak - pozostałe zagospodarowanie terenuKraków (małopolskie)243 324,67 złWięcej 23brak zdjęcia22.08.2016nieruchomościniezabudowana działka nr 177/2 o powierzchni 1,15 ha, położona w obszarze nowej zabudowy, terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczonych warunkowo, oznaczonych symbolem MNw.Brzoskwinia (małopolskie)157 794,00 złWięcej 26brak zdjęcia23.08.2016nieruchomości

Nieruchomość gruntowa

Tuchów (małopolskie)12 698,00 złWięcej 27brak zdjęcia23.08.2016nieruchomościudział wynoszący 1/2 części nieruchomości opisnaej jako: działka gruntowa nr 170/31 o pow. 182 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym, murowanym w zabudowie szeregowej o pow. użytk. 147,80 m2Tarnów - Strusina obręb 107 (małopolskie)145 035,00 złWięcej 28brak zdjęcia23.08.2016nieruchomościdziałka nr 153 o powierzchni 1 586 m2, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o ogólnej pow. uż. wraz z częścią dobudowaną 209,20 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym i garażowym.Tarnów - Dąbrówka Infułacka (małopolskie)373 721,33 złWięcej 29brak zdjęcia23.08.2016domydziałki o łącznej powierzchni 1.6126 ha w tym: działki nr 595/02, nr 595/3, nr 595/4, nr 595/7- gruntowe niezabudowane i działka gruntowa zabudowwana nr 618 - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 179,50 m2, parterowym, niepodpiwniczomym z poddaszem użytkowym.Skrzyszów gm. Skrzyszów (małopolskie)321 228,00 złWięcej 30brak zdjęcia23.08.2016nieruchomości

działka nr 810/2 o pow. 0,3100 HA, działka 812/5 o pow. 0,2600 HA

Łękawica gm. Skrzyszów (małopolskie)154 703,97 złWięcej 31brak zdjęcia24.08.2016nieruchomościUdział nr 3 wielkości 1377/1600 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 109, obręb ewidencyjny nr 60 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Karmelickiej nr 29 w Krakowie o powierzchni 794,0000 m2, dla której Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: KR1P/00129063/4.Kraków (małopolskie)2 010 452,45 złWięcej 32brak zdjęcia24.08.2016nieruchomościudziały w wysokości 3015840/13655040 i 5942400/27310080 w niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr 228, obręb ewidencyjny 45 o pow. 0,5023 ha położoną w okolicach ulicy Siemaszki w Krakowie posiadającą założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/000121723/3 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Kształt działki regularny, prostokątny o wymiarach ok. 419 x 12 m. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania oznaczona symbolem UM (tereny usługowo-mieszkaniowe), U (usługowe), drogi KDD (tereny publiczne drogi dojazdowe), KDGP (tereny publiczne drogi głowne ruchu przyspieszonego). Działka stanowi większą część terenu inwestycyjnego.Kraków (małopolskie)407 544,00 złWięcej 33brak zdjęcia24.08.2016nieruchomości

działka 2169/3

Szynwałd (małopolskie)30 594,75 złWięcej 34brak zdjęcia24.08.2016domydziałka nr 1280/6 pow. 0,1304 ha - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym krytym dachówką, parterowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 152,70 m2. położonej w Tuchowie,stanowiącej własność dłużników: Wójcik Adam , Wójcik Beata posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tuchowie nr TR2T/00095262/9.Tuchów (małopolskie)290 424,00 złWięcej 35brak zdjęcia24.08.2016mieszkanialokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, 1 kuchni, 1 łazienki, 1WC, 1 przedpokój o pow. użytkowej 62,00m2 Lokal ten położony jest w miejscowości Kraków przy ul. Sas-Zubrzyckiego 6/29Kraków (małopolskie)220 590,75 złWięcej 36brak zdjęcia24.08.2016nieruchomości

działka gruntowa nr 88/7 o pow. 0,9500 ha

Kąśna Dolna gm. Ciężkowice (małopolskie)47 098,67 złWięcej 37brak zdjęcia24.08.2016mieszkanianieruchomości w postaci: lokal mieszkalny nr 3 o łącznej pow. 49,6000 m2 położony w miejscowości Zgłobice przy ul. Radosna 6 wraz z udziałem w prawie własności działek nr 400/13, nr 401/12, nr 402/12 o łącznej powierzchni 0,1570 ha, objętych księgą wieczystą nr TR1T/00145286/2 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony w 496/1880 częściZgłobice (małopolskie)108 846,00 złWięcej 38brak zdjęcia24.08.2016garaże, miejsca postojoweniezabudowana działka ewidencyjna nr 735 o pow. 0,3388 ha, położona w Krakowie - Krowodrzy obr. 24. Działka położona na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały, obszar Tonie, przylega do działki ew. nr 747 po której przebiega droga gruntowa będąca odnogą ulicy Gaik. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - przedmiotowa działka ewidencyjna, znajduje się w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu– ZR.Kraków (małopolskie)68 607,00 złWięcej 40brak zdjęcia25.08.2016grunty

dz. ew. 1569/33 łącznej powierzchni 2,0770 ha położona na stoku Gorców

Krościenku nad Dunajcem (małopolskie)102 811,50 złWięcej

Licytacje z ruchomości

 

table style="outline: 1px solid blue;" class="wMax">

1brak zdjęcia16.08.2016pozostałe ruchomości

leżanka rehabilitacyjna Sumer SRK-R r. prod. 2013

Kraków (małopolskie)330,00 złWięcej 2brak zdjęcia16.08.2016pozostałe ruchomości

Lampa Solux Astar ABR Lumina Ver. 3.2 r.prod. 2005

Kraków (małopolskie)750,00 złWięcej 3brak zdjęcia16.08.2016pozostałe ruchomości

Stół rehabilitacyjny z podnośnikiem

Kraków (małopolskie)1 500,00 złWięcej 4brak zdjęcia16.08.2016samochody osobowe

SAMOCHÓD OSOBOWY SMART 454 ROK PROD. 2005 uszkodzony:brak prawego lusterka,

Grębynice (małopolskie)5 250,00 złWięcej 5brak zdjęcia17.08.2016samochody osobowe

Ford Transit; 2003r.; VAN (9osób)

Kraków (małopolskie)5 000,00 złWięcej 6brak zdjęcia18.08.2016pozostałe ruchomości

Wózek spalinowy KOMATSU nr seryjny 306535 1500 kg rok prod. 1996

Chełmek (małopolskie)5 250,00 złWięcej 7brak zdjęcia18.08.2016pozostałe ruchomości

Waga o nośności 3000 kg WPW/k 3000C8/9 RAGWAG

Chełmek (małopolskie)1 500,00 złWięcej 8brak zdjęcia18.08.2016sprzęt rtv

Telewizor Panasonic VIERA kolor czarny 100X60 cm

Kraków (małopolskie)200,00 złWięcej 9brak zdjęcia18.08.2016sprzęt rtv

Tuner i DVD Jamaha kolor srebrny 45 cm szer. 20 wysokość z głośnikami sztuk 5

Kraków (małopolskie)200,00 złWięcej 10brak zdjęcia18.08.2016pozostałe ruchomości

Prysznic górny Grohe Cube Euphoria

Zagórze (małopolskie)200,00 złWięcej 11brak zdjęcia18.08.2016pozostałe ruchomości

Deska sedesowa Roca Hall, biała, twarda

Zagórze (małopolskie)110,00 złWięcej 12brak zdjęcia18.08.2016pozostałe ruchomości

Batreia prysznicowa Focus E2 Hansgrohe A6, do montażu na ścianie

Zagórze (małopolskie)150,00 złWięcej 13brak zdjęcia18.08.2016pozostałe ruchomości

Bateria umywalkowa Armatura (jednouchwytowa, stojąca)

Zagórze (małopolskie)60,00 złWięcej 14brak zdjęcia18.08.2016samochody osobowe

Opel Combo 2004r.; 1.7 diesel, dwa rzędy foteli

Kraków (małopolskie)3 000,00 złWięcej 15brak zdjęcia18.08.2016sprzęt rtv

XBOX 360 kinect kolor czarny

Kraków (małopolskie)250,00 złWięcej 16brak zdjęcia18.08.2016pozostałe ruchomości

Kludi A-QA deszczownica okrągła

Zagórze (małopolskie)100,00 złWięcej 17brak zdjęcia18.08.2016pozostałe ruchomości

Hansa Polo bateria natryskowa (5145 0173)

Zagórze (małopolskie)75,00 złWięcej 18

18.08.2016samochody ciężarowe

SCANIA R 420 nr rej. KOS 21156, rok pr. 2006

Babice (małopolskie)30 811,50 złWięcej 19brak zdjęcia19.08.2016samochody osobowe

Samochód osobowy Skoda Fabia 1.4, nr rej. 74818 rok produkcji 2001 dowód nr seria 4076934

Wieliczka (małopolskie)1 675,00 złWięcej 20brak zdjęcia22.08.2016samochody osoboweSamochód osobowy Volvo V40 nr rejestracyjny KR656VA 1,9 TD pięciodrzwiowy combi, klimatyzacja, kolor bordo metalikKraków (małopolskie)2 325,00 złWięcej 21brak zdjęcia22.08.2016samochody osobowe

MERCEDES-BENZ SPRINTER 208 VIN: WDB9026221R843614 rok prod. 2005

Sieciechowice (małopolskie)11 250,00 złWięcej 22

22.08.2016samochody osobowe

Samochód osobowy Mercedes Benz SLK 200

Myślenice (małopolskie)5 500,00 złWięcej 23brak zdjęcia23.08.2016samochody osobowe

Samochód osobowy VW Passat Kombi nr rej. KLI 00028, rok prod. 1998 r. - udział

Limanowa (małopolskie)1 250,00 złWięcej 24brak zdjęcia23.08.2016samochody osobowe

Samochód osobowy m-ki BMW X5 3.0 D, nr. rej. KLICE70, poj. 2.993 cm3, r. prod. 2005

Mszana Górna (małopolskie)22 000,00 złWięcej 25brak zdjęcia23.08.2016samochody osobowe

samochód osobowy MAZDA 323 F 1.5 KAT rok.prod.1996 KBR 15TX

Brzesko (małopolskie)1 875,00 złWięcej 26brak zdjęcia23.08.2016samochody osobowe

samocgód osobowy NISSAN PATROL rok. prod. 1992, nr rej. KR1696K; Nr VIN: JN10KYY60U0861094

Kraków (małopolskie)7 500,00 złWięcej 27brak zdjęcia23.08.2016samochody osobowe

DAEWOO LANOS 1.5 S nr rej. KBR 21M7 rok prod. 1997

Brzesko (małopolskie)350,00 złWięcej 28brak zdjęcia23.08.2016samochody osobowe

samochód osobowy MAZDA 323F rok prod. 1995, nr rej. K62271; Nr VIN: JMZBA14F201148307

Kraków (małopolskie)750,00 złWięcej 29brak zdjęcia23.08.2016samochody ciężarowe

samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 817 rok prod. 1992, nr rej. KR185SK; Nr VIN: WDB67600215922460

Kraków (małopolskie)6 750,00 złWięcej 30brak zdjęcia23.08.2016sprzęt rtv

PlayStation 2 + 2 pady

Kraków (małopolskie)60,00 złWięcej 31brak zdjęcia23.08.2016sprzęt rtv

wieża SONY z dwoma głośnikami

Kraków (małopolskie)50,00 złWięcej 32brak zdjęcia23.08.2016sprzęt rtv

TV Orion + 2 piloty

Kraków (małopolskie)65,00 złWięcej 33brak zdjęcia24.08.2016samochody osobowe

samochód osobowy Ford Mondeo 1.6 KAT rok prod.. 1997 nr rej. KBR 30 KR

Dębno (małopolskie)750,00 złWięcej 34

24.08.2016maszyny przemysłoweWÓZEK PODNOŚNIKOWY CZOŁ OWY ZREMB koloru żółto- czarmnego, udźwig 2 T, na kołach bliźniakach; rok prod. 1995; TYP 2009PTuchów (małopolskie)3 765,00 złWięcej 35brak zdjęcia24.08.2016przyczepy, naczepy

Kserokopiarka Minolta Bizhub C224E

Kraków (małopolskie)6 000,00 złWięcej 36brak zdjęcia24.08.2016pozostałe ruchomości

Ciągnik URSUS C-360 o nr rej. KKU 1719 rok prod. 1984r.

STOGNIOWICE (małopolskie)9 000,00 złWięcej 37brak zdjęcia24.08.2016samochody osoboweSamochód osobowy Peugeot 107 nr rej. KR 411FA, nr ident.: VF3PNCFAC88171787, r.prod.2007 (brak kluczyków i dokumentów)Kraków (małopolskie)4 500,00 złWięcej 38brak zdjęcia25.08.2016pozostałe ruchomości

Tokarka CNC Profi 6156, numer seryjny 344/13, numer inwentaryzowy ST/2013/13, rok prod. 2013

Bochnia (małopolskie)60 000,00 złWięcej 39brak zdjęcia25.08.2016samochody osobowe

samochód osobowy Volvo XC70, rok prod. 2000, nr rej. KBC 06530

Bochnia (małopolskie)14 250,00 złWięcej 40brak zdjęcia25.08.2016samochody osobowe

samochód osobowy Skoda Fabia, rok prod. 2006, nr rej. KBC 090NH

Bochnia (małopolskie)11 250,00 złWięcej

</tabl