Logowanie

Najbliższe licytacje ze świętokrzyskiego

Licytacje z nieruchomości

 

table style="outline: 1px solid blue;" class="wMax">

1brak zdjęcia19.08.2016nieruchomościnieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Pełczyska, gmina Złota oznaczona działką o numerze ewidencyjnym 138 o powierzchni 0,54 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pińczowie o nr KW KI1P/00014577/7Pełczyska (świętokrzyskie)55 563,40 złWięcej 2brak zdjęcia19.08.2016nieruchomościNieruchomość położona w miejscowości Probołowice gmina Złota, jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, jej obszar wynosi 0,5125 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pińczowie o nr KW KI1P/00014578/4Probołowice (świętokrzyskie)4 936,94 złWięcej 3brak zdjęcia19.08.2016nieruchomościnieruchomość gruntowa położona w miejscowości Pełczyska, gmina Złota oznaczona działką o numerze ewidencyjnym 87 o powierzchni 3,39 ha . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pińczowie o nr KW KI1P/00014577/7Pełczyska (świętokrzyskie)21 114,40 złWięcej 4brak zdjęcia23.08.2016nieruchomościNieruchomość położona w Starachowicach przy Wysockiego 19 m. 24 oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 35,88 m2. Lokal usytuowany jest na czwartm pietrez budynku wielorodzinnego. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze: KI1H/00040289/4.Starachowice (świętokrzyskie)57 642,75 złWięcej 5brak zdjęcia23.08.2016nieruchomości

działka gruntu nr 444/1 o powierzchni 0,0305 HA

Kielce (świętokrzyskie)167 247,00 złWięcej 6brak zdjęcia23.08.2016nieruchomości

lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Ostrowiec Św. (świętokrzyskie)68 416,67 złWięcej 7brak zdjęcia23.08.2016mieszkania

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Ostrowiec Św. (świętokrzyskie)86 400,00 złWięcej 8brak zdjęcia23.08.2016nieruchomościdziałka nr 164 o pow.1,6900 HA stanowiąca: budynek mieszkalny I, budynek mieszkalno-usługowy, budynek ujeżdżalni, budynek mieszkalny II, ogrodzenia, ciągi komunikacyjne i place, przyłącza instalacyjne (wodociągowe i elektryczne), dwa zbiorniki na ścieki z przyłączami kanalizacyjnymi , obiekty małej architekturyDaleszyce (świętokrzyskie)1 179 751,33 złWięcej 9brak zdjęcia24.08.2016nieruchomościdziałka gruntu nr ewid. 21/2 o pow. 0,1031 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 48,00 m2Ostrowcu Św. (świętokrzyskie)90 266,67 złWięcej 10brak zdjęcia24.08.2016mieszkanialokal mieszkalny nr 23 w budynku mieszkalnym przy ul. Iłżeckiej 1/5 oraz udział w 3500/318398 częściach w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego dzialki gruntu nr ewid.14/3Ostrowiec Św. (świętokrzyskie)65 000,00 złWięcej 11brak zdjęcia24.08.2016grunty

działka niezabudowana

Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)30 600,00 złWięcej 12brak zdjęcia25.08.2016nieruchomości

nieruchomość, Kielce ul.Bat.Chłopskich 77 (użytkowanie gruntu + budynki)

Kielce (świętokrzyskie)921 150,00 złWięcej 13

29.08.2016domyNieruchomość gruntowa działka nr 89 o pow. 0,05ha, zabudowana domem jednorodzinnym parterowym o pow. 80,65 m2.Mierzyn (świętokrzyskie)90 530,25 złWięcej 14brak zdjęcia30.08.2016mieszkania

lokal mieszalny

Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)55 575,00 złWięcej 15brak zdjęcia31.08.2016grunty

udział 1/2 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Micigózd (świętokrzyskie)13 520,67 złWięcej 16brak zdjęcia01.09.2016nieruchomościnieruchomość oznaczona jako działka gruntu położona w Starachowicach, przy ul. Nowej posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowice nr KI1H/00009784/5. Nieruchomość gruntowa o pow. 800 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 178,00 m2 - powierzchnia parteru 103 m2, pow. użytkowa poddasza 75 m2. Budynek mieszkalny, wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, wybudowany w 1940 r. Budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: elektryczną, wodociągową (zimnej i ciepłej wody), centralnego ogrzewania, odprowadzenia ścieków (kanalizacji sanitarnej) i gazu ziemnego. Na poddaszu tylko instalacja elektryczna.Starachowice (świętokrzyskie)168 675,00 złWięcej 17brak zdjęcia01.09.2016nieruchomościnieruchomość oznaczona jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi położony w Starachowicach, przy Składowa 19a posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach nr KI1H/00046007/6. Budynek o funkcji przemysłowej, jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, wybudowany w latach 90-tych ubiegłego wieku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 372,34 m2, natomiast powierzchnia zabudowy wynosi 289,10 m2. Liczba lokali mieszkalnych w budynku: 3 (w tym dwa mieszkalne).Starachowice (świętokrzyskie)78 000,00 złWięcej 18brak zdjęcia02.09.2016mieszkanialokal mieszkalny nr 3 położony na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Starachowicach przy ul. Majówka 22, dla którego Sąd Rejonowy w Starachowicach-Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00029649/3 wraz z udziałem 48/1660 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KI1H/00018045/9, który stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Starachowice (świętokrzyskie)80 467,00 złWięcej 19brak zdjęcia02.09.2016nieruchomościSpółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Starachowicach przy ulicy Murarskiej 5/1.Starachowice (świętokrzyskie)55 500,00 złWięcej 20

02.09.2016mieszkania

lokal mieszkalny o pow. użytkowej 69,42m2 w Cieszynie

Cieszyn (świętokrzyskie)113 220,75 złWięcej 21brak zdjęcia02.09.2016nieruchomościNieruchomość położona w Starachowicach przy ul. Wysockiego 19 /21 oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal posiada powierzchnię użytkową 35,88 m2, położony jest na trzecim piętrze. Z lokalem związane jest prawo współwłasności w częściach wspólnych budynku i prawie własności w częściach wspólnych budynku i prawie własności wynoszące 3708/170014. Dla lokalu Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze: KI1H/00045334/0, natomiast dla działki gruntu i budynku prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/00018788/9.Starachowice (świętokrzyskie)57 744,75 złWięcej 22brak zdjęcia02.09.2016nieruchomościNieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Starachowicach przy ulicy Marszałka Piłsudskiego. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach numerem ewidencyjnym 448/2 Obręb 05 o powierzchni 488,0 mkw. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem pawilonu handlowego o powierzchni użytkowej 235,20 mkw.Jest to budynek murowany, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Teren wokół budynku jest utwardzony. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze: KI1H/00022044/3.Starachowice (świętokrzyskie)328 083,00 złWięcej 23brak zdjęcia02.09.2016nieruchomościnieruchomość położonej w miejscowości Krynki gm. Brody przy ul. Długiej 7 o powierzchni 0,2700 ha, zabudowana jednorodzinnym, murowanym, częściowo podpiwniczonym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 98,81 m2, mającej urządzona księgę wieczystą KI1H/00023108/7Krynki (świętokrzyskie)138 000,00 złWięcej 24brak zdjęcia02.09.2016nieruchomości

zabudowana nieruchomość gruntowa

Ostrowiec Św. (świętokrzyskie)424 547,25 złWięcej 25brak zdjęcia05.09.2016mieszkanialokal mieszkalny oznaczony numerem 16, położony w Pińczowie przy ul. 3 Maja numer 15 wraz z powierzchnią przynależną oraz udziałem wynoszącym 4840//129159 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i gruntu, oznaczonego jako działka ewidencyjna numer 207/5 o powierzchni 0,1370 ha, obręb 05 Pińczów M.. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Pińczów pod nr KW KI1P/00025315/3.Pińczów (świętokrzyskie)78 068,67 złWięcej 26brak zdjęcia05.09.2016nieruchomości

nieruchomości

Piołunka , gm. Sędziszów (świętokrzyskie)23 965,33 złWięcej 27brak zdjęcia05.09.2016nieruchomości

nieruchomości

Jędrzejów (świętokrzyskie)783 680,25 złWięcej 28brak zdjęcia05.09.2016nieruchomości

1/2 udziału dłużnika w działce gruntu

gmina Radoszyce (świętokrzyskie)52 632,38 złWięcej 29brak zdjęcia05.09.2016mieszkania

nieruchomości

Sędziszów (świętokrzyskie)69 085,50 złWięcej 30brak zdjęcia05.09.2016mieszkania

Lokal mieszkalny

Jędrzejów (świętokrzyskie)97 140,00 złWięcej 31brak zdjęcia05.09.2016mieszkania

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Jędrzejów (świętokrzyskie)97 986,00 złWięcej 32brak zdjęcia05.09.2016nieruchomości

nieruchomość gruntowa zabudowana

Mąchocice Kapitulne (świętokrzyskie)306 417,00 złWięcej 33brak zdjęcia06.09.2016grunty

grunty

Dębiany (świętokrzyskie)32 850,00 złWięcej 34brak zdjęcia06.09.2016grunty

grunty

Dębiany (świętokrzyskie)107 850,00 złWięcej 35brak zdjęcia06.09.2016grunty

grunty

Dębiany (świętokrzyskie)31 125,00 złWięcej 36brak zdjęcia07.09.2016nieruchomościprawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr ewid. 6/13, 6/15 o łącznej pow. 1,7221 ha oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomośćOstrowiec Św. (świętokrzyskie)349 929,75 złWięcej 37brak zdjęcia07.09.2016mieszkaniaLokal mieszkalny stanowiący odrębną własność o powierzchni 66,20 m2, składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc. Z prawem własności nieruchomości związany jest udział w wysokości 703/35431 cz. w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach została urządzona księga wieczysta nr KI1L/00051285/0.Kielce (świętokrzyskie)175 500,00 złWięcej 38brak zdjęcia08.09.2016nieruchomościnieruchomość oznaczona jako działki gruntu nr 163, 164 zabudowane położone w miejscowości Grabków, gm. Pawłów posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowice nr KI1H/00016438/7. Nieruchomość gruntowa rolna o pow. 1,7700 [ha] zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej ok. 64,02 [m2], budynkiem gospodarczym i budynkiem stodoły. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest obiektem wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczony, wybudowany ok. 1965 r. - wyposażony jest w wewnętrzne instalacje tj. elektryczną, wodociągową (zimnej wody) i centralnego ogrzewania. Budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, posiada pow. zabudowy ok. 60,62 [m2], do budynku doprowadzona jest energia elektryczna. Budynek stodoły o pow. zabudowy ok. 144,00 [m2].Grabków (świętokrzyskie)83 250,00 złWięcej 39brak zdjęcia08.09.2016nieruchomości

nieruchomość gruntowa zabudowana

Niestachów (świętokrzyskie)231 797,33 złWięcej 40brak zdjęcia09.09.2016lokale użytkoweLokal użytkowy, stanowiący przedmiot odrębnej własności, o powierzchni 196 metrów kwadratowych. Lokal mieści się na drugim piętrze budynku wielofunkcyjnego. Do lokalu przynależą dwa miejsca postojowe na parkingu zlokalizowanym w piwnicach budynku. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania z pieca, instalację klimatyzacji, podłączenie internetowe, instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Lokal na dzień dokonania obwieszczenia nie jest użytkowany przez żadną osobę.Kielce (świętokrzyskie)610 158,78 złWięcej

Licytacje z ruchomości

 

table style="outline: 1px solid blue;" class="wMax">

1brak zdjęcia16.08.2016samochody ciężarowe

FIAT DUCATO 2,8 TD rok prod. 1999, nr VIN ZFA23000005726762

Busko - Zdrój (świętokrzyskie)6 750,00 złWięcej 2brak zdjęcia16.08.2016samochody osobowe

Audi A 42,5 TDI rok prod 1999, nr VIN WAUZZZZ8DZYA055516

Busko - Zdrój (świętokrzyskie)5 625,00 złWięcej 3brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

AUTOSAN S.A., model H9.21 12.5t, wersja 41, rok prod. 1984,nr rej. KBC35482, nr VIN 490430

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)4 950,00 złWięcej 4brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

Autobus OTOYOL model IVECO M29VF, rok prod. 1997, nr rej. KBC35531, nr VIN NMS0758100T500921

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)5 550,00 złWięcej 5brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężaroweAUTOSAN S.A., model H9.21 12.5t, wersja 41, rok. prod. 2001,nr rej. KBC35488, nr VIN SUADW3ADP1S680046Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)17 100,00 złWięcej 6brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

AUTOSAN S.A., wersja 41,model H9.21 12.5t, rok prod. 1988, nr rej. KBC35344, nr VIN 610253

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)4 200,00 złWięcej 7brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

AUTOSAN S.A., model H9.21 12.5t, wersja 41, rok prod. 1988, nr rej. KBC 35486, nr VIN 620340

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)3 825,00 złWięcej 8brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

AUTOSAN S.A model H.21 12.5t, wersja 41, rok prod. 1995, nr rej. KBC35480, nr VIN 960081

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)8 100,00 złWięcej 9brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężaroweAUTOSAN S.A. model H10.10 13 Ot, wersja MIDI, rok prod. 2000, nr rej. KBC35490, nr VIN SUADW3ACPYS161047Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)16 050,00 złWięcej 10brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

AUTOSAN S.A., model H9.21 12.5t, wersja 41, rok prod. 1984,nr rej. KBC35483, nr VIN 430596

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)2 700,00 złWięcej 11brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

AUTOSAN S.A., model H9.21 12.5t, wersja 41, nr rej. KBC35341, nr VIN 770001

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)5 175,00 złWięcej 12brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

AUTOSAN S.A., model H9.21 12.5t, wersja 41, rok prod. 1986, nr rej. KBC35487, nr VIN550185

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)4 650,00 złWięcej 13brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

AUTOSAN S.A., model H9.21 12.5t, wersja 41, rok prod. 1985, nr rej. KBC35484, VIN 500063

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)4 425,00 złWięcej 14brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

AUTOSAN S.A., model H 9.21 12.5t, wersja 41,rok prod. 1988, nr rej. KBC35476, nr VIN 620085

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)4 125,00 złWięcej 15brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężaroweAutosan S.A., model H10.10 13.Ot, wersja MIDI, rok prod. 1999, nr rej. KBC 36287, nr VIN SUADW3ACPX160990Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)13 050,00 złWięcej 16brak zdjęcia18.08.2016samochody ciężarowe

AUTOSAN S.A., model H9.21 12.5t, rok prod. 1984, nr rej. KBC35343, nr VIN 490419

Kazimierza Wielka (świętokrzyskie)3 600,00 złWięcej 17brak zdjęcia18.08.2016samochody osobowe

Audi A4 1.8 KAT, 1997 r., kolor srebrny, brak możliwości uruchomienia

Opatów (świętokrzyskie)3 750,00 złWięcej 18brak zdjęcia18.08.2016sprzęt rtv

Telewizor marki Sony LCD ; model No: KDL -40W2000; seria NO: 4416074 rok prod 2007

Jędrzejów (świętokrzyskie)525,00 złWięcej 19brak zdjęcia22.08.2016samochody osobowe

Samochód osobowy Rover 220D, 1997 r., kolor zielony

Opatów (świętokrzyskie)650,00 złWięcej 20

22.08.2016samochody osobowe

Fiat Punto 1.2 B, 2004 r., przebieg 156 tyś. km

Opatów (świętokrzyskie)6 000,00 złWięcej 21brak zdjęcia24.08.2016meble

zestaw mebli kuchennych: składających się z 5 szafek , 1 szafki pod zlewozmywak

Sędziszów (świętokrzyskie)375,00 złWięcej 22brak zdjęcia24.08.2016meble

Sofa dwuosobowa obicie materiałowe kolor brązowy

Sędziszów (świętokrzyskie)112,50 złWięcej 23brak zdjęcia24.08.2016meble

komoda składająca się z 4 szafek i 2 szuflad

Sędziszów (świętokrzyskie)112,50 złWięcej 24brak zdjęcia24.08.2016meble

zestaw mebli pokojowych składających się z:

Sędziszów (świętokrzyskie)750,00 złWięcej 25brak zdjęcia24.08.2016meble

ława narożna , obicie materiałowe, kolor ciemny brąz

Sędziszów (świętokrzyskie)150,00 złWięcej 26brak zdjęcia25.08.2016samochody osobowe

samochód osobowy VW Passat 1.9 TDi rok prod.1995 nr rej TST 21LU kolor biały, sedan

Starachowice (świętokrzyskie)1 500,00 złWięcej 27brak zdjęcia25.08.2016sprzęt komputerowy

Laptop Lenovo G500S ; model 20245; model: S/N : CB 26014915; P/N 59395228; kolor czarny

BEBELNO-KOLONIA (świętokrzyskie)525,00 złWięcej 28brak zdjęcia25.08.2016sprzęt rtv

Aparat cyfrowy SONY DSC - H300 nr 0538351; kolor czarny

BEBELNO-KOLONIA (świętokrzyskie)300,00 złWięcej 29brak zdjęcia25.08.2016samochody osobowe

samochód osobowy HYUNDAI ACCENT 1.5 KAT kareta sedan rok prod.1996 nr rej. TST 34151

Starachowice (świętokrzyskie)900,00 złWięcej 30brak zdjęcia25.08.2016meble

komplet mebli wypoczynkowych składających się z sofy dwuosobowej, 2 foteli, puf

Włoszczowa (świętokrzyskie)2 000,00 złWięcej 31brak zdjęcia25.08.2016mebleZestaw mebli kuchennych do zabudowy : 4 szafki wiszące , 4 szafki stojące ; w zabudowie kuchenka elektryczna Siemens;Włoszczowa (świętokrzyskie)3 000,00 złWięcej 32brak zdjęcia25.08.2016meble

Stół kuchenny wraz z 6 krzesłami kolor ciemny brąz - obicie materiałowe

Włoszczowa (świętokrzyskie)500,00 złWięcej 33brak zdjęcia25.08.2016meblekomplet mebli pokojowych składających się z szafy z przesuwanymi drzwiami, komody , łoża dwuosobowegoWłoszczowa (świętokrzyskie)600,00 złWięcej 34brak zdjęcia25.08.2016meble

Sofa dwuosobowa - materiał skóropodobny

Włoszczowa (świętokrzyskie)400,00 złWięcej 35brak zdjęcia25.08.2016meblekomplet mebli gabinetowych składających się z 4 szafek stojących w tym dwóch przeszklonych , komody, biurka z krzesłemWłoszczowa (świętokrzyskie)500,00 złWięcej 36brak zdjęcia25.08.2016meble

Szafka na buty z lustrem - kolor jasny brąz

Włoszczowa (świętokrzyskie)200,00 złWięcej 37brak zdjęcia25.08.2016meble

łóżko lekarskie

Włoszczowa (świętokrzyskie)25,00 złWięcej 38brak zdjęcia25.08.2016mebleZestaw mebli pokojowych składajacych się z szafy 3 częściowej, szafki na książki, 2 szafek nocnych; 2 osobowego łożaWłoszczowa (świętokrzyskie)1 000,00 złWięcej 39brak zdjęcia25.08.2016mebleZestaw mebli pokojowych składajacych się z szafy 3 częściowej, szafki na książki, 2 szafek nocnych; 2 osobowego łożaWłoszczowa (świętokrzyskie)1 000,00 złWięcej 40brak zdjęcia25.08.2016sprzęt komputerowy

Laptop Asus Model X50SR

Włoszczowa (świętokrzyskie)150,00 złWięcej

</tabl