Logowanie

Zlikwidujcie hurtownie! Piszemy do Podkomisji Nadzwyczajnej

Hurtownie komornicze zatrudniają od 100 do 160 pracowników. W większości ci pracownicy to osoby zajmujące się jedynie obsługą teleinformatyczną w kancelarii. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że hurtownie prowadzą egzekucje wirtualne czyli tylko i wyłącznie zza klawiatury komputera. Egzekucje te prowadzone są w praktyce przez jednego ze stu czy stu sześćdziesięciu słabo wykwalifikowanych, łatwych do wymiany - jak w call center - pracowników hurtowni. Praca zaś tych pracowników nadzorowana jest przez systemy informatyczne kancelarii. Powierzony przez państwo w bezpośrednie ręce konkretnego z imienia i nazwiska komornika sądowego państwowy przymus wobec obywatela, w przypadku hurtowni komorniczych w praktyce został na niewyobrażalną wręcz skalę zautomatyzowany i zwirtualizowany.

Niedopuszczalne jest, jak to się dzieje w hurtowniach komorniczych, ograniczenie roli komornika (na wzór dyrektora czy prezesa sądu) jedynie do roli "prezesa kancelarii", który zajmuje się kierowaniem pracą kancelarii, rekrutacją, procedurami, kontrolą systemów informatycznych czy pozyskiwaniem intratnych hurtowych wierzycieli.

Czas skończyć z ta patologia! Jako Redakcja, jesteśmy przekonani, że samo wprowadzenie progów skuteczności postulowanych w projekcie poselskim nr 2516 jest niewystarczające. W przeszłości były już bowiem podejmowane przez ustawodawcę próby likwidacji zjawiska hurtowni poprzez wprowadzanie podobnych, pośrednich ograniczeń, np. w 2002 roku do art. 8 u.k.s.e. wprowadzony został dodatkowy warunek związany z tzw. zaległością spraw. Jednak hurtownie bardzo szybko potrafiły dostosować swój model "biznesu" do tego wymogu. W ocenie wielu specjalistów tym razem będzie podobnie.

W naszej ocenie najpewniejszą metodą likwidacji tej patologii jest doprecyzowanie rozumienia przez ustawodawcę osobistego prowadzenia egzekucji sądowej przez komornika, np. poprzez wprowadzenie maksymalnego progu rocznego wpływu, jaki może przyjąć komornik sądowy. Bez wprowadzenia takiego lub podobnego klarownego ograniczenia, zmiana mająca na celu likwidację hurtowni komorniczych będzie niespójna i prawdopodobnie nieskuteczna - choćby dlatego, że każdy komornik, który w bieżącym roku spełni warunek progu skuteczności (postulowany w projekcie 2516), w roku następnym będzie mógł przyjąć już dowolną, także hurtową liczbę spraw.

Bez interwencji ustawodawcy precyzującej rozumienie "osobistego wykonywania" egzekucji sądowej przez komornika zawsze znajdą się takie osoby pełniące tę funkcję, które będą uważały, że "osobiste wykonywanie" można sprowadzić do codziennego 8 godzinnego podpisywania postanowień o kosztach egzekucyjnych.

Zobacz pismo