Logowanie

Spotkanie z Zastępcą Przewodniczącego Komisji SPC

Spotkanie w biurze poselskim Roberta BiedroniaNa zdjęciu: Zastępca Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Robert Biedroń. Zdjęcie: Piotr Gładki

 

W poniedziałek, dnia 7 lipca w swoim biurze poselskim w Gdyni poseł Robert Biedroń - Zastępca Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP spotkał się z redakcją naszego portalu komornik.cc.

Na spotkaniu wskazaliśmy na prosty, jednak w praktyce niweczący cały projekt błąd w projekcie ustawy z druku sejmowego nr 2516. Błąd ten musi niestety budzić zastrzeżenia co do jakości całego projektu. Przy błędnych wyliczeniach lub nierealnych założeniach zmiana może bowiem doprowadzić do likwidacji nie tylko patologicznych hurtowni, ale także, setek dotychczas bardzo dobrych kancelarii i zamiast rozwiązać problem bardzo niskoskutecznych hurtowni komorniczych zostaną przy okazji zniszczone dziesiątki, jeśli nie setki bardzo dobrych i skutecznych średnich co do wielkości kancelarii.

W naszej ocenie uregulowanie to, po naszej, póki co pobieżnej ze względu na brak materiałów źródłowych, analizie redakcyjnej, zarówno ze względu na powyższy błąd, zastosowaną definicję skuteczności oraz nadmiernie rozszerzoną definicję, tzw. hurtowni komorniczych może prowadzić do wielu nieoczekiwanych i niekorzystnych rezultatów.

Zauważyliśmy także, że patologiczny charakter hurtowni komorniczych nie dotyczy także jedynie ich niskiej skuteczności. Patologiczna jest sama istota istnienia hurtowni komorniczych czyli komorników, którzy rocznie przyjmują ponad kilkadziesiąt tysięcy spraw egzekucyjnych. Największe hurtownie komornicze mają wpływ nawet 300 i więcej tysięcy spraw rocznie. Oznacza to w praktyce, iż komornik-hurtownik nie jest w stanie sprawować jakiegokolwiek nadzoru merytorycznego nad poszczególnymi sprawami. Przekazaliśmy także Panu Posłowi pismo z naszymi uwagami - kliknij tutaj, żeby pobrać.

Pan Przewodniczący bardzo zainteresował się całą sprawą i zadeklarował pomoc, np. w ewentualnym uzyskaniu materiałów potrzebnych do badań.

Na koniec zauważyliśmy także, że legislacyjna próba rozwiązania problemu hurtowni komorniczych powinna w sposób jednoznaczny rozwiązać tę patologię nie tylko w punktu widzenia wierzyciela, ale także obywatela w ogóle, np. poprzez wprowadzenie zapisu dotyczącego maksymalnej liczby spraw, którą rocznie może przyjąć komornik z art. 8. Zaznaczyliśmy przy tym, że niezrozumiała jest dla nas także zastosowana w projekcie szeroka wykładnia pojęcia hurtowni komorniczych (czyli kancelarii mających wpływ ponad 2000 spraw) - resort bowiem jeszcze kilka miesięcy temu w ogóle nie dostrzegał problemu, teraz zaś rozszerzył to pojęcie nawet do tych kancelarii, które sam uważa za optymalne (przypis autora: zobacz na przykład wystąpienie dr. Rafała Reiwera - Dyrektora Departamentu Prawa Cywilnego MS w dziale poświęconym Konferencji w Gdańsku na UG)

Na zakończenie Pan Przewodniczący zachęcił nas do współpracy i zadeklarował chęć dalszych spotkań.

W trakcie spotkania przekazaliśmy Panu Przewodniczącemu Robertowi Biedroniowi egzemplarz naszego kwartalnika Egzekucja Sądowa, informując, że ambicją pisma obok rozwiązywania praktycznych problemów związanych z egzekucją sądową, jest także konstruktywne wpływanie na jakość stanowionego prawa egzekucyjnego.

Piotr Gładki

Piotr Gładki

redakcja komornik.cc

 

      • Gładki PiotrKrzysztof Kowalewski
      • Bardzo rzeczowa i konkretna rozmowa. Pan Poseł, rzeczywiście był zainteresowany przedstawianymi kwestiami.
 • Gładki PiotrGładki Piotr
 • Było tylko trochę za mało czasu.