Logowanie

Pisma do Komisji SPC

Właśnie przesłaliśmy drogą mailową nasze pismo dotyczące zauważonego błędu w poselskim projekcie PO ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczącego artykułu 8. Projekt ten właśnie trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP (Druk sejmowy nr 2516). 

Prosty błąd "i" zamiast "lub" niestety niweczy całą reformę w zakresie zmiany sposobu dystrybucji spraw egzekucyjnych do komorników.

W piśmie zwracamy także uwagę na to, że niska skuteczność hurtowni komorniczych nie jest jedynym patologicznym zjawiskiem związanym z hurtowniami. Patologiczna jest sama istota takich ogromnych kancelarii komorniczych prowadzonych i nadzorowanych przez jednego komornika.

Zobacz nasze pismo dotyczące zauważonego błędu - kliknij tutaj.

W związku z tym, że uzyskaliśmy z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości potwierdzenie przekazania do Komisji SPC analizy dotyczącej projektu z druku nr 1842, a sam IWS odmówił nam przesłania tej analizy zwróciliśmy się także pisemnie do Biura Komisji SPC o analizę IWS.

Zobacz nasze pismo dotyczące udostepnienia w trybie dostępu do informacji publicznej analizy IWS - kliknij tutaj.