Logowanie

Procedowanie ustaw

Pismo do Ministra Sprawiedliwości

W dniu wczorajszym przesłaliśmy drogą mailową nasze pismo dotyczące zauważonego prostego, aczkolwiek brzemiennego w skutki błędu w poselskim projekcie PO ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczącego artykułu 8. Projekt w tej chwili znajduje się jeszcze w "poczekalni" projektów sejmowych.

Prosty błąd "i" zamiast "lub" niestety niweczy całą reformę w zakresie zmiany sposobu dystrybucji spraw egzekucyjnych do komorników.

Projekt ten był już zapowiadany w maju przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości na Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Gdańskim pt. "Efektywność egzekucji sądowej. Problemy i wyzwania". Zarówno Wiceminister Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń zapowiadał w swoim wystąpieniu ten projekt jak i Dyrektor Departamentu Prawa Cywilnego MS Rafał Reiwer.

List Pana Ministra Marka Biernackiego także zapowiadał taką inicjatywę (poniżej cytat z listu):

(...) efektywna egzekucja wymaga także powierzenia jej doskonale przygotowanym merytorycznie etycznym prawnikom, ci jednak muszą także znaleźć swoje miejsce na rynku, co okazuje się niełatwe w sytuacji jego zdominowania przez wielkie kancelarie, których niska skuteczność skłania do rozważań o potrzebie zmiany systemu dystrybucji spraw trafiających do komorników.

Z informacji uzyskany od Pani Elżbiety Kamrowskiej Dyrektor Biura Poselskiego Marka Biernackiego - Ministra Sprawiedliwości - nasze pismo właśnie trafiło na biurko Pana Ministra w Warszawie.

Zobacz nasze pismo dotyczące zauważonego błędu - kliknij tutaj.

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

Spotkanie redakcji komornik.cc oraz Egzekucji Sądowej z Ministrem SprawiedliwościNa zdjęciu od lewej: Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki, Krzysztof Kowalewski oraz Redaktor Naczelny Egzekucji Sądowej Zbigniew Szczurek. Zdj.: P.Gładki

 

W miniony poniedziałek, 4 sierpnia 2014 roku w swoim biurze poselskim w Gdyni poseł Marek Biernacki - Minister Sprawiedliwości spotkał się z redakcją naszego portalu komornik.cc.

W spotkaniu ze strony naszego obywatelskiego portalu internetowego komornik.cc uczestniczył redaktor naczelny Krzysztof Kowalewski oraz niżej podpisany, a także redaktor naczelny kwartalnika Egzekucja Sądowa dr Zbigniew Szczurek - mentor i nauczyciel całego pokolenia prawników apelacji gdańskiej, wieloletni kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie spotkania staraliśmy się poruszać ważne kwestie związane z egzekucją sądową. Podkreślaliśmy, że w naszej ocenie pilnego uregulowania wymaga wprowadzenie zakazu prowadzenia, tzw. hurtowni komorniczych. Kolega Krzysztof Kowalewski zauważył, że merytoryczny nadzór jednego komornika nad setkami tysięcy spraw egzekucyjnych nie jest możliwy. Zauważył także, że samo wprowadzenie dodatkowego kryterium skuteczności nie wystarczy, żeby zlikwidować hurtownie, które z całą pewnością znajdą taki model funkcjonowania, żeby to kryterium spełniać - podobnie jak to było po 2002 roku kiedy wprowadzono kryterium 6-miesięcznej zaległości.

Pan Minister podkreślił, że kwestia ta, także go mocno niepokoi, jednak ma nadzieję, że poselski projekt ustawy PO o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który właśnie trafił pod obrady Sejmu (Druk sejmowy nr 2516) ostatecznie rozwiąże problem hurtowni, a ponadto pozytywnie wpłynie na ciągle niezadowalającą skuteczność egzekucji sądowej. Dr Zbigniew Szczurek zauważył w tym kontekście, że wierzyciele niestety ciągle zbyt rzadko stosują instytucję zabezpieczenia - zwłaszcza w sprawach dotyczących dużych roszczeń - co skutkuje często późniejszą bezskutecznością egzekucji. Pan Minister Biernacki zainteresował się także propozycją naszej redakcji, żeby wprowadzić do poselskiego projektu ustawy górny limit rocznego wpływu spraw z tzw. wolnego wyboru, co ostatecznie rozwiązałoby problem hurtowni komorniczych.

Jako redakcja starająca się reprezentować odpowiedzialny obywatelski punkt widzenia na sprawy egzekucji sądowej wyraziliśmy mocne zaniepokojenie poselskim projektem obniżenia opłat egzekucyjnych (Druk sejmowy nr 1842). Krzysztof Kowalewski przekonywał, że wprowadzenie takiej administracyjnej obniżki jest sprzeczne z wprowadzonym - ubiegłoroczną ustawą deregulacyjną - urynkowieniem zawodu komornika. Wielu pracowników kancelarii obawia się także masowych zwolnień. Pan Minister w tym kontekście wyraził obawę, iż po obniżeniu opłat, jak dowodzi właśnie opublikowana analiza Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, niektóre kancelarie komornicze mogą rzeczywiście zbankrutować.

W naszym piśmie złożonym na ręce Pana Ministra zauważamy także, że (...) Nie jest znany naszej redakcji żaden analogiczny przypadek ustawowego optymalizowania działań organów państwa poprzez wprowadzenie funkcjonariuszy tego państwa w stan wzajemnej  hiperkonkurencji  mającej w swoich założeniach ekonomiczne bankructwo części z nich. Pełna treść tego pisma z uwagami - Zobacz tutaj.

W trakcie spotkania Redaktor Naczelny Egzekucji Sądowej dr Zbigniew Szczurek przekazał Markowi Biernackiemu dedykowany egzemplarz naszego kwartalnika, informując, że ambicją pisma obok rozwiązywania praktycznych problemów związanych z egzekucją sądową, jest publikowanie analiz i opracowań prezesów sądów oraz innych specjalistów w zakresie stanu egzekucji sądowej w Polsce - gorąco zachęcał do publikowania także pracowników Ministerstwa - a jako przykład tego typu opracowania wskazał tekst z drugiego numeru ES Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Przemysława Banasika, pt. "Ocena stanu egzekucji sądowej na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku za rok 2013".

Na zakończenie Pan Minister zachęcił naszą redakcję do dalszego zgłaszania uwag, a nawet stałej współpracy ze specjalistami z resortu, zauważając, iż ważne dla niego są właśnie szczególnie opinie nie pochodzące od zainteresowanych w procesie legislacyjnym instytucji i podmiotów.

Link do relacji ze spotkania na stronie poselskiej Marka Biernackiego - Ministra Sprawiedliwości - kliknij tutaj.

Piotr Gładki

Piotr Gładki

redakcja komornik.cc

 

       • Gładki PiotrKrzysztof Kowalewski
       • Muszę przyznać, że miałem tremę. W końcu przyszliśmy z całą masą "pretensji" do samego Ministra. Jednak zarówno Pani Dyrektor Biura Poselskiego jak i sam Pan Minister Biernacki, który okazał się wyjątkowo otwartą osobą, momentalnie rozładowali napięcie. Oby tylko także coś z naszych argumentów przekonało resort, bo jak obniżą opłaty, to cała branża trafi na bruk - oczywiście poza hurtowniami. 
 • Gładki PiotrGładki Piotr
 • Ja także nie przypuszczałem, że rozmowa takich zwykłych "Kowalskich" jak my z Ministrem, może przebiegać w takiej luźnej i przyjaznej atmosferze.

Spotkanie z Zastępcą Przewodniczącego Komisji SPC

Spotkanie w biurze poselskim Roberta BiedroniaNa zdjęciu: Zastępca Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Robert Biedroń. Zdjęcie: Piotr Gładki

 

W poniedziałek, dnia 7 lipca w swoim biurze poselskim w Gdyni poseł Robert Biedroń - Zastępca Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP spotkał się z redakcją naszego portalu komornik.cc.

Na spotkaniu wskazaliśmy na prosty, jednak w praktyce niweczący cały projekt błąd w projekcie ustawy z druku sejmowego nr 2516. Błąd ten musi niestety budzić zastrzeżenia co do jakości całego projektu. Przy błędnych wyliczeniach lub nierealnych założeniach zmiana może bowiem doprowadzić do likwidacji nie tylko patologicznych hurtowni, ale także, setek dotychczas bardzo dobrych kancelarii i zamiast rozwiązać problem bardzo niskoskutecznych hurtowni komorniczych zostaną przy okazji zniszczone dziesiątki, jeśli nie setki bardzo dobrych i skutecznych średnich co do wielkości kancelarii.

W naszej ocenie uregulowanie to, po naszej, póki co pobieżnej ze względu na brak materiałów źródłowych, analizie redakcyjnej, zarówno ze względu na powyższy błąd, zastosowaną definicję skuteczności oraz nadmiernie rozszerzoną definicję, tzw. hurtowni komorniczych może prowadzić do wielu nieoczekiwanych i niekorzystnych rezultatów.

Zauważyliśmy także, że patologiczny charakter hurtowni komorniczych nie dotyczy także jedynie ich niskiej skuteczności. Patologiczna jest sama istota istnienia hurtowni komorniczych czyli komorników, którzy rocznie przyjmują ponad kilkadziesiąt tysięcy spraw egzekucyjnych. Największe hurtownie komornicze mają wpływ nawet 300 i więcej tysięcy spraw rocznie. Oznacza to w praktyce, iż komornik-hurtownik nie jest w stanie sprawować jakiegokolwiek nadzoru merytorycznego nad poszczególnymi sprawami. Przekazaliśmy także Panu Posłowi pismo z naszymi uwagami - kliknij tutaj, żeby pobrać.

Pan Przewodniczący bardzo zainteresował się całą sprawą i zadeklarował pomoc, np. w ewentualnym uzyskaniu materiałów potrzebnych do badań.

Na koniec zauważyliśmy także, że legislacyjna próba rozwiązania problemu hurtowni komorniczych powinna w sposób jednoznaczny rozwiązać tę patologię nie tylko w punktu widzenia wierzyciela, ale także obywatela w ogóle, np. poprzez wprowadzenie zapisu dotyczącego maksymalnej liczby spraw, którą rocznie może przyjąć komornik z art. 8. Zaznaczyliśmy przy tym, że niezrozumiała jest dla nas także zastosowana w projekcie szeroka wykładnia pojęcia hurtowni komorniczych (czyli kancelarii mających wpływ ponad 2000 spraw) - resort bowiem jeszcze kilka miesięcy temu w ogóle nie dostrzegał problemu, teraz zaś rozszerzył to pojęcie nawet do tych kancelarii, które sam uważa za optymalne (przypis autora: zobacz na przykład wystąpienie dr. Rafała Reiwera - Dyrektora Departamentu Prawa Cywilnego MS w dziale poświęconym Konferencji w Gdańsku na UG)

Na zakończenie Pan Przewodniczący zachęcił nas do współpracy i zadeklarował chęć dalszych spotkań.

W trakcie spotkania przekazaliśmy Panu Przewodniczącemu Robertowi Biedroniowi egzemplarz naszego kwartalnika Egzekucja Sądowa, informując, że ambicją pisma obok rozwiązywania praktycznych problemów związanych z egzekucją sądową, jest także konstruktywne wpływanie na jakość stanowionego prawa egzekucyjnego.

Piotr Gładki

Piotr Gładki

redakcja komornik.cc

 

      • Gładki PiotrKrzysztof Kowalewski
      • Bardzo rzeczowa i konkretna rozmowa. Pan Poseł, rzeczywiście był zainteresowany przedstawianymi kwestiami.
 • Gładki PiotrGładki Piotr
 • Było tylko trochę za mało czasu.