Logowanie

z Kraju

Borys Budka został nowym Ministrem Sprawiedliwości

zostałDreamstime.comPrezydent RP Bronisław Komorowski, na wniosek Prezesa Rady Ministrów wręczył wczoraj(4 maja 2015 r.) Borysowi Budce akt powołania na urząd Ministra Sprawiedliwości.

Borys Budka - ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbył aplikację radcowską, w 2007 r. rozpoczął praktykę zawodową jako radca prawny. W 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskał uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ze specjalnością w polityce zatrudnienia. Od ukończenia studiów pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Poseł na Sejm VII kadencji. Ponad 60 razy reprezentował Parlament przed Trybunałem Konstytucyjnym. Aktywny samorządowiec i poseł. /p>

 • Maciej Mański
 • Kategoria: z Kraju
 • Odsłony: 1131

Wiceminister Jerzy Kozdroń zawiesił komornika Jarosława Kluczkowskiego

Piotr Gładki, wolff.plWiceminister Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń w dniu 29 kwietnia 2015 roku zawiesił Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa Jarosława Kluczkowskiego. Powodem zawieszenia było podejrzenie o brak nadzoru nad swoją kancelarią.

Decyzja ta jest konsekwencją skierowanego przeciwko w/w komornikowi wniosku dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej z żądaniem wydalenia go ze służby komorniczej. Decyzję tę wydał w ramach swoich kompetencji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń.

Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek także wydał w tej sprawie oświadczenie poniższej treści:

"Przed komisją dyscyplinarną Krajowej Rady Komorniczej trwa już postępowanie dyscyplinarne w sprawie komornika Kluczkowskiego wszczęte na wniosek Krajowej Rady Komorniczej. Minister zawieszając komornika Kluczkowskiego do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego wykorzystał prawo, którym Krajowa Rada Komornicza niestety nie dysponuje. KRK nie może bowiem samodzielnie zawiesić komornika. Decyzja ministra doprowadzi do połączenia obu postępowań (wszczętego na wniosek KRK, z tym wszczętym na wniosek ministra) i mamy nadzieję, pozwoli szybko wyjaśnić i zakończyć całą sprawę. Niedawno decyzją komisji dyscyplinarnej KRK wydalony ze środowiska został asesor, który pracował u komornika Kluczkowskiego. Krajowej Radzie Komorniczej bardzo zależy na eliminowaniu wszelkich nieprawidłowości. (...)". Źródło: www.komornik.pl

 • Krzysztof Kowalewski
 • Kategoria: z Kraju
 • Odsłony: 5380

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podał się do dymisji

Dreamstime.comW dniu 29 kwietnia br. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk złożył rezygnację z funkcji ministra. Jak czytamy w oświadczeniu Ministra przyczyną rezygnacji były ujawnione przez media informacje o możliwych nieprawidłowościach w procesie zdobywania pozwolenia na broń przez Ministra. Jak czytamy w oświadczeniu Cezarego Grabarczyka:

Moja rezygnacja leży w interesie Państwa i wymiaru sprawiedliwości. Nie może być wątpliwości co do osoby pełniącej funkcję Ministra Sprawiedliwości, w szczególności, gdy od 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego.

Z uwagi na fakt, iż w toczącym się postępowaniu występuję w charakterze świadka – nie mogę komentować przedmiotowej sprawy. Zależy mi na jej szybkim wyjaśnieniu.

Nigdy nie wpływałem na decyzje procesowe Prokuratorów prowadzących postępowanie.

Pierwszy mój kontakt z Prokuraturą w niniejszej sprawie nastąpił podczas mojego przesłuchania w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Dziękuję współpracownikom, instytucjom i partnerom społecznym za współpracę. Liczę, że ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, która została skierowana do Sejmu, zostanie uchwalona przed końcem kadencji.

Prezydent RP Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2015 r., na wniosek Prezes Rady Ministrów, odwołał Cezarego Grabarczyka ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Sprawiedliwości.

Uroczyste wręczenie aktu odwołania nastąpiło podczas spotkania w Belwederze w miniony czwartek wieczorem.

 • Piotr Gładki
 • Kategoria: z Kraju
 • Odsłony: 1152

Borys Budka będzie nowym Ministerm Sprawiedliwości

Dreamstime.comBorys Budka będzie nowym ministrem sprawiedliwości - ogłosiła 30 kwietnia premier Ewa Kopacz podczas konferencji prasowej. Borys Budka to 37-letni poseł na Sejm RP, radca prawny, doktor nauk ekonomicznych. Na stanowisku ministra sprawiedliwości ma zastąpić Cezarego Grabarczyka, który podał się w ubiegłym tygodniu do dymisji.

Nowy Minister obejmie swoje obowiazki prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.

 • Maciej Mański
 • Kategoria: z Kraju
 • Odsłony: 1169

Cezary Grabarczyk objął resort sprawiedliwości

Cezary Grabarczyk na stanowisku zastąpi Marka Biernackiego. Nowy minister sprawiedliwości pochodzi z Łodzi. Tam też kończył studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1988-1996 był asystentem w katedrze prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. Później odbywał aplikację adwokacją w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Przez pewien czas czynnie wykonywał zawód adwokata.

Pierwsze kroki w polityce stawiał w Unii Polityki Realnej, później (1990-91) przewodniczył łódzkiemu oddziałowi Partii Konserwatywno-Liberalnej, a następnie (1991-94) należał do prezydium Zarządu Krajowego Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Kolejną partią była Unia Wolności.

Pierwszą personalną decyzja nowego Ministra była decyzja o zakończeniu współpracy z Wiceministrem Sprawiedliwości Michałem Królikowskim.

 • Super User
 • Kategoria: z Kraju
 • Odsłony: 1421

Podkategorie