Logowanie

Jest!!! Podkomisja uchwaliła maksymalny próg spraw!

Podkomisja SPC do druku 2516JEST!!!! Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2516) w trakcie swojego dzisiejszego, ostatniego posiedzenia wprowadziła do projektu i uchwaliła maksymalny próg spraw egzekucyjnych tym samym wprowadzając do projektu pewny i jednoznaczny sposób likwidacji hurtowni komorniczych!!!

To może być prawdziwy początek końca patologii hurtowni komorniczych. Próg został w projekcie zaproponowany w wysokości 10 tysięcy spraw rocznie. Przewodniczący Podkomisji Robert Kropiwnicki podkreślił, że wartość tego progu odpowiada podwójnemu minimalnemu pułapowi spraw, od którego zgodnie z obecnymi przepisami, można już utworzyć nowy sąd rejonowy.

Zrezygnowano także z dwóch progów skuteczności i zastąpiono go jednym: aby móc przyjąć ponad 5000 spraw kancelaria będzie musiała osiągnąć dość wysoką skuteczność 35%. Nie dysponując najnowszymi danymi statystycznymi za 2014 roku z kancelarii nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić racjonalności tej wartości. Mamy nadzieję, że Departament MS kierowany przez dr. Rafała Reiwera oszacował ten parametr odpowiedzialnie, tak aby z jednej strony wprowadzić dodatkową zachętę do podwyższania skuteczności, ale z drugiej nie doprowadzić do sytuacji w której komornicy będą za wszelką cenę musieli walczyć (przy okazji brutalizując swoje działania) o osiągnięcie tego progu.

Nie ukrywamy, że satysfakcja z wprowadzenia postulowanego przez nas publicznie od czerwca ur. maksymalnego progu spraw jest ogromna! Nasza społeczna praca realizowana przez wiele miesięcy związana z publicznym piętnowaniem patologii hurtowni nie poszła na marne - przyczyniliśmy się do zrobienia pierwszego, bardzo ważnego kroku do całkowitej likwidacji hurtowni komorniczych.

I tym razem, na posiedzeniu podkomisji nie zabrakło naszego przedstawiciela - Krzysztof Kowalewski zabiera głos o godzinie 17:10 oraz 17:46.

Tutaj link do relacji video z posiedzenia.

Jutro o godzinie 10:00 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się rozpatrzeniem sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2516). Sprawozdanie dostępne tutaj.

Będziemy trzymali kciuki za uchwalenie projektu w proponowanym kształcie.

Piotr Gładki

Piotr Gładki

redakcja komornik.cc