Logowanie

Błąd w projekcie zmiany art. 8 ukse

Błąd w projekcie zmiany art. 8 ukse Źródło: Dreamstime

Opublikowany właśnie na stronach sejmowych poselski projekt Platformy Obywatelskiej dotyczący zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera niestety kompromitujący błąd niweczący zakładaną, od dawna zresztą oczekiwaną i wskazaną przez specjalistów, zmianę dotyczącą, tzw. hurtowni komorniczych.

Projekt ten zmienia dwuzdaniowy ustęp 8 artykułu 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Z uzasadnienia wynika, że zmiana ma spowodować ograniczenie działania nisko skutecznych (czyli w praktyce wszystkich), tzw. hurtowni komorniczych. Projekt więc w swym zamiarze ma usunąć z porządku prawnego patologię kilku istniejących hurtowni komorniczych mających roczny wpływ spraw 100, 200 a nawet 300 tysięcy. Ma - jednak tego nie robi, bo zawiera niestety "szkolny" błąd.

W chwili obecnej brzmienie art. 8 pkt. 8 ukse to:

Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się.

Brzmienie tego przepisu w projekcie to:

Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

a) wpływ spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczył 2 000 spraw a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 35%

b) wpływ spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczył 5 000 spraw a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 40%

Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Minimalny próg skuteczności egzekucji w ostatnim roku statystycznym, liczony jest jako odsetek załatwień poprzez wyegzekwowanie świadczenia w odniesieniu do wpływu.

Link do projektu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=7&Kol=D&Typ=UST

Prosta analiza logiczna nowego brzemienia przepisu niestety nie pozostawia złudzeń, że dodatkowy warunek "skuteczności" osłabia cały warunek logiczny zamiast go wzmacniać.

Przeanalizujmy podpunkt a (b jest analogiczny). Przepis w dotychczasowym brzemieniu zabrania komornikowi przyjmowania spraw z tzw. wyboru (czyli spoza swojego rewiru) jeśli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy.

zdanie "s"           - odmowa wszczęcia egzekucji

zdanie "q"          - zaległość przekracza sześć miesięcy, mamy więc:

s = q

Przepis w nowym brzemieniu wprowadza w miejsce jednego warunku, który musi zostać spełniony trzy warunki:

zdanie "s"           - odmowa wszczęcia egzekucji,

zdanie "p"          - wpływ spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczył 2 000 spraw,

zdanie "q"          - zaległość przekracza sześć miesięcy,

zdanie "r"           - skuteczność egzekucji nie przekroczyła 40%.

Zdanie "p" jest rozdzielone od pozostałej części warunku spójnikiem "a" (koniunkcją), zdanie "q" jest rozdzielone od zdania "r" spójnikiem "i" (oczywiście, także koniunkcją). Stosując więc podstawową wiedzę na poziomie trzeciej klasy ogólnika (przynajmniej kiedy ja pobierałem nauki) mamy:

s = p /\ ( q /\ r )

Tabela wartości logicznych dla powyższego zdania

p

q

r

s

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

 

Tylko więc w przypadku prawdziwości wszystkich trzech zdań "p", "q", "r" komornik odmawia sprawy z wyboru. W związku z tym, jeśli hurtownia komornicza do tej pory spełniała warunek z obowiązującego brzemienia przepisu ( s = q ) , to tym bardziej będzie spełniała warunek s = p /\ q /\ r.

W celu działania warunku zgodnie z intencją Posłów moim inżynierskim (nie prawniczym) zdaniem wystarczy jednak zamienić spójnik "i" spójnikiem "lub" czyli

s = p /\ ( q \/ r )

p

q

r

s

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

I wszystko działa jak należy.

Uregulowanie to, po naszej na razie pobieżnej analizie redakcyjnej, zarówno ze względu na powyższy błąd jak i również zastosowaną definicję skuteczności może prowadzić także do innych  nieoczekiwanych rezultatów.

Jako Redakcja mamy to szczęście, iż naszym lokalnym, gdyńskim posłem jest nie kto inny jak Jego Ekscelencja Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki. Nasze wątpliwości więc w dniu wczorajszym przekazaliśmy pisemnie do jego biura poselskiego. Pani Dyrektor Biura obiecała, że nasze pismo może jeszcze jutro trafi na biuro Pana Ministra. Miejmy nadzieję, że sprawa szybko się wyjaśni.

Ostatnio zmienianypiątek, 06 czerwiec 2014 07:01
Krzysztof Kowalewski

redakcja komornik.cc

Więcej w tej kategorii: Błąd w projekcie zmiany art. 8 ukse »

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.