Banner Top

Logowanie

Wiceminister Jerzy Kozdroń o obniżaniu opłat

Fragment z wystąpienia Ministra Jerzego Kozdronia, wygłoszonego w ramach Konferencji na Uniwersytecie Gdańskim poświęconej problematyce egzekucji sądowej:

My generalnie nie jesteśmy przeciwko obniżeniu opłat. Jesteśmy nawet za. Mówimy: dobrze by było gdyby te koszty egzekucyjne były niższe, natomiast problem jest taki, żeby "nie wylać dziecka z kąpielą", bo możemy spowodować, że praca w ogóle przestanie interesować komorników. Tak jak dzisiaj mamy coraz mniejszy dopływ nowych osób do pracy komornika pomimo deregulacji, otwarcia zawodu, to możemy doprowadzić do tego, że już istniejące kancelarie komornicze z powodu nierentowności będą likwidowane.

Całe wystąpienie: kliknij tutaj