Banner Top

Logowanie

Wiceminister Jerzy Kozdroń o zmianie art. 8 ukse

Fragment z wystąpienia Ministra Jerzego Kozdronia, wygłoszonego w ramach Konferencji na Uniwersytecie Gdańskim poświęconej problematyce egzekucji sądowej:

(...) posłowie Sejmu wystąpili z poselskim wnioskiem w części dotyczącej artykułu 8 ukse, który zakłada tak ogólnie powiem, że jeśli kancelaria w roku poprzednim przyjęła ponad 2 tysiące spraw i ma ponad półroczną zaległość i skuteczność ma poniżej 45% to nie będzie mogła już więcej przyjmować tych spraw jak do 2 tysięcy.

Całe wystąpienie: kliknij tutaj