Banner Top

Logowanie

Wiceminister Jerzy Kozdroń o elektronicznym postępowaniu egzekucyjnym

Fragment z wystąpienia Ministra Jerzego Kozdronia, wygłoszonego w ramach Konferencji na Uniwersytecie Gdańskim poświęconej problematyce egzekucji sądowej:

Dzisiaj w postępowaniu egzekucyjnym chcemy wprowadzić postępowanie elektroniczne. (...) a więc możliwość skorzystania z egzekucji z rachunku bankowego systemem elektronicznym (...), jak również problem doręczania pism, wymiany korespondencji między organami egzekucyjnymi, administracyjnymi, komornikami, organami podatkowymi, będzie się odbywał drogą elektroniczną.

Całe wystąpienie: kliknij tutaj