Banner Top

Logowanie

Wiceminister Jerzy Kozdroń o rozwiązaniu problemu zbiegów egzekucji

Fragment z wystąpienia Ministra Jerzego Kozdronia, wygłoszonego w ramach Konferencji na Uniwersytecie Gdańskim poświęconej problematyce egzekucji sądowej:

Druga rzecz. Projekt porusza kwestię zbiegu egzekucji. (...) Wprowadzamy proste rozwiązanie w tym nowym projekcie: prowadzi egzekucję ten organ, który dokonał jako pierwszy zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego, a jeżeli nie da się tego ustalić, to ten który prowadził egzekucję z wyższej sumy.

Całe wystąpienie: kliknij tutaj