Banner Top

Logowanie

Badanie IWS bez danych

iStockPhoto.comPoważne zastrzeżenia budzi sposób prezentacji danych w opracowaniu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości - a właściwie zupełny brak tej prezentacji. Opracowanie to, będące przecież opracowaniem o charakterze statystycznym nie zawiera kluczowych dla oceny wiarygodności oraz jakości wniosków autora źródłowych materiałów statystycznych, np surowych zanonimizowanych danych z przebadanych kancelarii komorniczych bez czego, np. nie można ocenić jaki wpływ na średnie dochody komornika w 2012 roku miały dochody komorników prowadzących hurtownie komornicze.

Prezentacja badania nie zawiera także żadnych wykresów obrazujących tendencje, charakterystyki, zestawienia pośrednie, itd., itd.

Bez załączenia do badania zanonimizowanego materiału statystycznego nie sposób więc w żaden sposób zweryfikować zarówno wyliczeń, istotności eksponowanych parametrów, wniosków, a tym bardziej prognoz autora. W tym sensie opracowanie to ma charakter prawdy objawionej, której zarówno wnioskom pośrednim jak i prognozom trzeba dać wiarę.

W procesie legislacyjnych w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nikt nie ukrywał, że badanie to będzie miało rozstrzygający charakter w procesie oceny projektowanego obniżenia opłat.

Opracowanie stanowi niestety syntetyczną interpretację wyników bez prezentacji tychże wyników. To co więc do ręki dostali członkowie komisji sejmowej to już więc nawet nie jest jedynie sugestia rozwiązania, ale bezalternatywne nie poddające się żadnej dyskusji czy analizie rozwiązanie. Raczej nie na tym ma polegać rola IWS.

Jako redakcja komornik.cc właśnie pisemnie zwróciliśmy się do MS o udostępnienie tych danych, tak aby możliwa była jakiekolwiek weryfikacja badania oraz pogłębiona analiza.