Banner Top

Logowanie

O kwartalniku Egzekucja Sądowa

Intencją powstania naszego czasopisma Egzekucja Sądowa pod redakcją dr. Zbigniewa Szczurka jest stworzenie czasopisma odpowiadającego na bieżące praktyczne problemy związane z egzekucją sądową – koncentrującego się na rozwiązywaniu konkretnych, praktycznych zagadnień i problemów interpretacyjnych.

Chcemy szczególną wagę przykładać do publikowania tekstów autorów mających na co dzień styczność zawodową z egzekucją sądową, dlatego zapraszamy serdecznie każdego z naszych czytelników mających zawodowy kontakt z egzekucją sądową do nadsyłania własnych tekstów oraz wskazywania problemów prawnych do opracowania i publikacji w Egzekucji Sądowej.

Mamy ambicję, aby nasze czasopismo, obok naszego portalu internetowego komornik.cc, poprzez krytyczne podejście do istniejącego prawa egzekucyjnego oraz wskazywanie tych jego miejsc, które budzi szczególne problemy interpretacyjne, było także źródłem refleksji o charakterze de lege ferenda dla naszych prawodawców.

Tym z Państwa, którym nazwa naszego wydawnictwa nic nie mówi chcielibyśmy wyjaśnić, iż istniejemy od 1994 roku i w czasie swojej 20-letniej działalności do listopada ubiegłego roku pełniliśmy na zasadach outsourcingu rolę działu wydawniczego - najpierw WSKS Currenda, a następnie Currenda sp. z o.o. Współuczestniczyliśmy więc w redakcji oraz przygotowaniu wydawniczym, edytorskim i graficznym wszystkich do 2013 roku wydanych pozycji książkowych oraz czasopiśmienniczych Currendy, czyli ponad 600 publikacji,
w tym m.in.: ponad 300 numerów biuletynu zawodowego komorników sądowych Currenda i Nowa Currenda, ponad 100 numerów Przeglądu Prawa Egzekucyjnego (w latach 1994-2004 wydawanego pod nazwą Problemy Egzekucji Sądowej), a także ponad 150 tytułów książkowych, w tym, m.in.: Egzekucji Sądowej w Polsce (2007), Encyklopedii egzekucji sądowej (1996, 2005), Egzekucji z nieruchomości (1994, 1996), dwunastotomowej serii książek Egzekucja Sądowa oraz wszystkich czterech wydań Kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz (1994, 1996, 2005, 2013).

Jesteśmy bardzo dumni, iż udało się nam zaprosić do współpracy jednego z najwybitniejszych polskich znawców egzekucji sądowej i prawa cywilnego – dr. Zbigniewa Szczurka, współautora oraz kierownika czterech wydań komentarza do kodeksu postępowania cywilnego, autora i współautora kilkudziesięciu pozycji książkowych oraz niezliczonej liczby artykułów związanych z egzekucją sądową. Nasza współpraca z sędzią dr. Zbigniewem Szczurkiem zaczęła się już w 1993 r., kiedy to braliśmy udział w pierwszym projekcie książkowym Wydawnictwa Stowarzyszenia Komorników Sądowych pt. Przepisy dla komorników. Gdybyśmy mieli na podstawie tych wszystkich lat współpracy sformułować credo zawodowe redaktora naczelnego Egzekucji Sądowej brzmiałoby ono z całą pewnością: Liczy się PRAKTYKA, głupcze! (parafrazując znane powiedzenie It’s the economy, stupid!). W naszej ocenie dr Zbigniew Szczurek jako redaktor naczelny jest najlepszym możliwym gwarantem praktycznego charakteru naszego periodyku.

Naszym celem jest sukcesywne rozszerzanie kręgu odbiorców poza środowisko komorników sądowych i sądów, tak aby chociaż w jakiejś części kontynuować propagowanie wiedzy egzekucyjnej – dzieła życia naszego nauczyciela i mentora Jana Tredera.

Zachęcamy serdecznie Państwa do nadsyłania własnych tekstów do publikacji w Egzekucji Sądowej. Wraz z rozwojem czasopisma chcielibyśmy sukcesywnie rozszerzać nasz zespół redakcyjny o tych z Państwa, którzy będą chcieli zaangażować się w rozwój myśli praktycznej egzekucji sądowej.

Zachęcamy także do zamówienia abonamentu na nasz kwartalnik - kliknij tutaj

Krzysztof Kowalewski

Krzysztof Kowalewski

Redaktor naczelny komornik.cc