Banner Top

Logowanie

Piszemy do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie hurtowni

Rzecznik Praw ObywatelskichW ostatnich latach łączny wpływ spraw egzekucyjnych w Polsce wynosi około 5 milionów spraw rocznie. Egzekucja sądowa jest sprawą społeczną.
Jednocześnie narasta w Polsce zjawisko, tzw. komorników-hurtowników wykonujących egzekucję sądową w coraz większej liczbie spraw egzekucyjnych.
W tym roku największa kancelaria komornicza osiągnie prawdopodobnie wpływ spraw egzekucyjnych na poziomie 500 tysięcy.
W związku z tym, iż Rzecznik Praw Obywatelskich dr. hab. Irena Lipowicz wielokrotnie zwracała uwagę na potrzebę zapewnienia silniejszej ochrony prawnej osobom najuboższym, a w przypadku egzekucji sądowej osobiste pełnienie czynności egzekucyjnych przez komornika jest właśnie taką podstawową i fundamentalną formą ochrony dłużników zwróciliśmy się z wnioskiem o zajęcie przez Rzecznika stanowiska w kwestii zjawiska hurtowni komorniczych.

Zobacz pismo