Banner Top

Logowanie

Rolnik stracił ciągnik za długi szwagra – próba przybliżenia stanu faktycznego

  • Piotr Gładki
  • Published in Wydarzenia

Dreamstime.comSprawą zajęcia, a następnie sprzedaży komisowej przez komornika ciągnika Belarus 920.4, który należał do Radosława Zaremby - szwagra rzeczywistego dłużnika - przez ostatnie kilka dni żyje cała branża związana z egzekucją sądową. Sprawa jest bardzo szeroko komentowana zarówno w prasie jak i telewizji. Poniższym tekstem próbujemy przybliżyć, na ile to możliwe - na podstawie uzyskanej o sprawie wiedzy - stan faktyczny w sprawie.

Informacje o sprawie uzyskaliśmy, m.in. od rzecznika RIK w Łodzi, rzecznika KRK, mec. Lecha Obary, dealerów ciągników marki Belarus, z materiałów prasowych i telewizyjnych związanych ze sprawą.

Poniżej kilka danych związanych ze sprawą:

Sygnatura akt sprawy:                  KM 11043/2014
Data dokonania zajęcia:                7 listopada 2014 roku
Data sprzedaży ciągnika:              10 grudnia 2014 roku

W okresie od 6 do 18 listopada 2014 roku, a następnie w okresie od 9 do 18 grudnia 2014 roku obowiązki komornika sądowego w tej kancelarii pełnili dwaj różni asesorzy tego komornika.

Zajęcia ciągnika dokonał asesor komornika pełniący w dniu zajęcia funkcję zastępcy komornika.

Asesor dokonujący zajęcia przyjechał na miejsce wraz ze specjalistycznym ciężarowym samochodem transportowym.

Ze wszystkich materiałów prasowych w sprawie wynika, że adresem dłużnika wskazanym w tytule wykonawczym oraz we wniosku o wszczęcie egzekucji była nieruchomość o adresie Kulany 42A. Właściciel ciągnika podkreślał zaś, że mieszka na nieruchomości o adresie 42. Informacje te potwierdzili zarówno rzecznik rady izby komorniczej w Łodzi, jak i rzecznik KRK.

Informację tę potwierdza także analiza map geodezyjnych nieruchomości obu adresów. Nam jako Redakcji, na razie udało się dotrzeć do mogących być obarczonych pewnymi błędami mapami[1] Krajowego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii http://mapy.geoportal.gov.pl/.

Jak pokazują poniższe zdjęcia na mapach tych są wyraźnie rozróżnione obie nieruchomości o adresie 42 i 42A. Są to adresy położone na dwóch oddzielnych nieruchomościach wydzielonych zarówno geodezyjnie jak i posiadających odrębne księgi wieczyste.

Dreamstime.com

Dreamstime.com

Dreamstime.com

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od mecenasa Obary oraz od miejscowego komornika, który prowadził już inną sprawę tego samego dłużnika, każda z tych nieruchomości posiada własny, niezależny wjazd na swoją posesję, jednak wjazd na posesję nieruchomości 42 jest znacznie lepszej jakości.

Z wykonanego przez właściciela ciągnika nagrania w trakcie zajęcia wynika, że ciągnik w czasie zajęcia stał zaparkowany w odległości około 1,5 – 2,5 metrów obok przeznaczonego na ciągnik garażu i znajdował się (o ile wyrys geodezyjny uzyskany z portalu geoportal.gov.pl obu nieruchomości nie jest istotnie niedokładny) w granicach nieruchomości o adresie 42, a nie 42A. Stał więc na posesji Pana Zaremby, a nie posesji dłużnika.

Dreamstime.com

Dreamstime.com

Z uzyskanych informacji, wynika, że asesor, pomimo przedstawienia mu przez właściciela ciągnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i faktury zakupu oraz oświadczenia dłużnika, iż nie jest właścicielem tego ciągnika, jako przesłankę władania ciągnikiem przez dłużnika uznał oznaczenia firmy dłużnika (Skolimex) znajdujące się na terenie prowadzonych czynnosci. Na zdjęciach oraz na filmie widać obok kilku innych śmieci wielkogabarytowych przewrócony do góry nogami szyld reklamowy tej firmy. Na placu widać także biały zaparkowany samochód typu transporter z banerem reklamowym firmy Skolimex. Samochód ten jednak, pomimo oznaczeń mających stanowić kluczową przesłankę władania, nie został zajęty przez prowadzącego czynności zastępcę komornika. Zajęty został zaś ciągnik, który takowych oznaczeń firmowych nie posiadał.

Dreamstime.com

Dreamstime.com

Dreamstime.com

Zgodnie z art. 855 k.p.c. komornik zajęte mienie, co do zasady, pozostawia w dozorze władającego ruchomością. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od rzecznika KRK asesor nie powierzył dozoru władającemu ruchomością właścicielowi ciągnika, ze względu na wniosek wierzyciela o skierowanie zajętych ruchomości do sprzedaży komisowej.

Asesor dokonał samodzielnej wyceny ruchomości czyli ciągnika Belarus 920.4. Wartość ruchomości oszacował na 40 000 złotych.

Zgodnie z fakturą zakupu właściciel zakupił nowy ciągnik w czerwcu 2012 roku u oficjalnego dealera marki Belarus, firmy Lupus za cenę 94 000 złotych brutto.

W chwili dokonania zajęcia przebieg ciągnika wynosił 300 motogodzin.

Z informacji uzyskanych przez naszą Redakcję u trzech niezależnych dealerów ciągników tej marki wynika, iż w chwili obecnej koszt zakupu nowego ciągnika tego typu to:

- 103 000 złotych brutto w wersji z hydruliką Hook,
- 110 000 złotych brutto w wersji z hydruliką Bosch.

Z informacji uzyskanych od firmy Lupus oraz dwóch innych firm handlujących używanymi urządzeniami tej marki wynika, że 300 motogodzin jest niskim przebiegiem. Przebieg 3-letnich urządzeń tego typu zazwyczaj mieści się w przedziale 300-900 motogodzin. W ocenie przedstawicieli tych firm przeznaczając 40 tysięcy złotych na zakup ciągnika Belarus 920.4 należy spodziewać się możliwości zakupu ciągnika z roczników 2004-2006, nie nowszych.[1] Udostępnione w serwisie www.geoportal.gov.pl dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dreamstime.com

Dreamstime.com

Dreamstime.com

Link do wysokiej jakości filmu z przebiegu zajęcia - kliknij tutaj