Banner Top

Logowanie

281 dni wolnego! Czy komornik to funkcjonariusz państwa czy koncesjonowany biznesmen?

Komisja SPC

Z doniesień medialnych, komunikatów samorządu komorniczego oraz przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości dochodziły informacje, że kancelaria komornicza komornika Jarosława Kluczkowskiego jest kancelarią przyjmującą bardzo dużą liczbę spraw, a sam komornik pełni liczne funkcje w samorządzie komorniczym i w związku z tym, w okresie prowadzenia sprawy ciągnika Radosława Zaremby z Kulan koło Mławy, dwukrotnie ustanawiane było zastępstwo w jego kancelarii. I tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto właściwie odpowiada za egzekucję: asesor Michał K., który dokonał zajęcia, asesor Michał Iżel, który pełnił funkcję komornika sądowego w chwili wydawania decyzji o przekazaniu ciągnika do sprzedaży komisowej czy sam komornik Jarosław Kluczkowski.

Postanowiliśmy dokładnie sprawdzić kwestie związane z wpływem spraw oraz zastępstwem. W celu uzyskania w pełni wiarygodnych informacji zwróciliśmy się do Sądu Apelacyjnego w Łodzi z prośbą o podanie danych dotyczących zarówno wpływu spraw tej kancelarii w 2014 roku jak i ustanawianych na wniosek komornika przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi zastępstw w tej kancelarii. Poniżej dane, które udało nam się uzyskać. 

Kancelaria komornika Jarosława Kluczkowskiego w 2014 roku osiągnęła łączny wpływ spraw 13 180, w tym:
Kms - 190 spraw,
Kmp - 58 spraw,
Km - 12 927 spraw,
Kmn - 5 spraw.

Wpływ ten był więc wyższy niż ten postulowany w projekcie 2516, maksymalny próg 10 tysięcy spraw egzekucyjnych rocznie.

Komornik ten pełni liczne funkcje w samorządzie komorniczym, tj.:

- członka Krajowej Rady Komorniczej,
- członka Rady Izby Komorniczej w Łodzi,
- członka Komisji Egzaminacyjnej,
- Prezesa Fundacji Krajowej Rady Komorniczej im. Jana Tredera,

a do niedawna także
- komornika wizytatora oraz członka rady nadzorczej spółki Krajowej Rady Komorniczej „Currenda” w Sopocie.

Z zestawienia dotyczącego ustanawianych w kancelarii zastępstw wynika, że w ciągu 2014 roku, z tytułu wykonywanych prac na rzecz samorządu komorniczego oraz urlopów wypoczynkowych komornik Jarosław Kluczkowski nie pełnił funkcji komornika ustanawiając zastępstwo 32 razy. Łączny okres w ciągu 2014 roku, w którym nie pełnił funkcji komornika w swojej kancelarii wyniósł, co ilustrują poniższe zestawienia, łącznie 221 dni, a uwzględniając soboty, niedzielę i święta 281 dni. Zastępstwo w tej kancelarii było ustanawiane z powodu urlopu wypoczynkowego na okres 46 dni, a ze względu na prace w Samorządzie na okres 175 dni.

Po uwzględnieniu sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy okazuje się, że komornik pełnił funkcję komornika sądowego w minionym roku w swojej kancelarii jedynie przez 84 dni! Dla porównania, jeden z jego asesorów - Michał Iżel – pełnił funkcję komornika sądowego w jego kancelarii ponad dwukrotnie częściej niż sam komornik, bo przez 177 dni.
Łącznie więc komornik Jarosław Kluczkowski pełnił funkcję komornika sądowego w swojej kancelarii przez 23% czasu w roku, co niecały czwarty dzień w roku czyli około 7 dni roboczych miesięcznie.
Statystyka w okresie sześciu miesięcy poprzedzających zdarzenia związane z ciągnikiem, tj. od 1 czerwca do 30 listopada 2014 roku wygląda jeszcze bardziej dramatycznie - Jarosław Kluczkowski pełnił w tym okresie funkcję komornika w swojej kancelarii łącznie przez 20 dni roboczych co daje nieco ponad 3 dni robocze w miesiącu.

Nie miał pojęcia na temat zajęcia ciągnika – pech czy rezultat?

Komornik Jarosław Kluczkowski wychodząc 2 lutego br. z przesłuchania z Prokuratury Rejonowej w Mławie odpowiadając na pytanie reportera TVNu, o to czy naprawdę nie wiedział co się dzieje w jego kancelarii, odpowiedział:

„Nie miałem zielonego pojęcia na temat tej sprawy.
Nie można powiedzieć, że nie wiedziałem w ogóle co się dzieje w kancelarii, bo przecież pracuję tyle lat. Mam nieskazitelną opinię. Natomiast o tym postępowaniu w ogóle nie wiedziałem.”

W kontekście powyższych danych pierwsze stwierdzenie wydaje się uzasadnione, zaś drugie stwierdzenie musi budzić poważne wątpliwości.

Kończąc dodać należy, że w świetle obowiązujących przepisów cały dochód wypracowany przez kancelarię komorniczą, bez względu na liczbę dni ustanowionego zastępstwa, należy w całości do komornika sądowego. Co ważne, w okresie ustanowionego zastępstwa komornik nie ponosi zaś odpowiedzialności za pracę swojej kancelarii. W kwestii wynagrodzenia jest więc traktowany jak właściciel firmy, zaś w kwestii odpowiedzialności jak funkcjonariusz państwa. Wiele prac samorządowych związanych jest także z wynagrodzeniem (np. udział w komisji egzaminacyjnej) lub dietami (np. udział w posiedzeniach Krajowej Rady Komorniczej).

Zastepstwa

Zastepstwa