Banner Top

Logowanie

Ustawa likwidująca hurtownie komornicze w Senacie RP

Email Communication

Na 72 posiedzeniu Senatu RP procedowana będzie ustawa o zmianie ustawy o komornikach sadowych i egzekucji w zakresie artykułu 8 definiującego sposób dystrybucji spraw egzekucyjnych do komorników z tzw. wyboru.

Przypomnijmy, że ustawa racjonalizuje mechanizm dystrybucji spraw do kancelarii komorniczych, zarówno pod kątem skuteczności jak i praworządności egzekucji sądowej. Poprzez wprowadzenie, tzw. maksymalnego rocznego progu spraw, który może przyjąć kancelaria komornicza zlikwiduje patologię hurtowni komorniczych, w których jeden komornik – funkcjonariusz publiczny w obecnym stanie prawnym przyjmuje liczbę spraw przekraczającą możliwość osobistego wykonywania czynności egzekucyjnych przez komornika.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości opartych na ubiegłorocznych statystykach MS-Kom23 wynika, iż rekordzista w ubiegłym roku przyjął 560 tysięcy spraw egzekucyjnych! Nasza Redakcja już wiele miesięcy temu sygnalizowała nieunikniony problem gigantycznej koncentracji spraw bez interwencji ustawodawcy - zobacz nasz artykuł z 6 pażdziernika kliknij tutaj)

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. Do Senatu została przekazana w dniu 20 lutego 2015 r. Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które odbyło się w tej sprawie 4 marca 2015 r., na wniosek Wiceministra Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia Komisja zaproponowała bardzo istotną zmianę w zakresie vacatio legis dla tej ustawy. Ze względu na początkowy zapis ustawy określający vacatio legis na 6 i 9 miesięcy istniało ryzyko, iż w zakresie progu skutecznościowego ustawa zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2017 roku. Intencją projektodawcy było zaś wprowadzenie zmiany od 1 stycznia 2016 roku.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski. Obrady rozpoczną się o godzinie 11:00. Procedowanie powyższej ustawy jest pierwszym punktem 72 posiedzenia Senatu RP.

Link do retransmisji audiowizualnej posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które odbyło się w tej sprawie 4 marca 2015 r. – kliknij tutaj. Dyskusja w sprawie powyższej ustawy rozpoczęła się od godziny 8:52.

Link do audiowizualnej transmisji dzisiejszego posiedzenia Senatu RP – kliknij tutaj.

Link do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu w sprawie ustawy – kliknij tutaj.

Link do projektu zmiany – Druk senacki nr 836 – kliknij tutaj.

Link do zmiany zaproponowanej przez Komisję – Druk senacki nr 836A – kliknij tutaj.