Banner Top

Logowanie

Wiceminister Jerzy Kozdroń zawiesił komornika Jarosława Kluczkowskiego

  • Krzysztof Kowalewski
  • Published in z Kraju

Piotr Gładki, wolff.plWiceminister Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń w dniu 29 kwietnia 2015 roku zawiesił Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa Jarosława Kluczkowskiego. Powodem zawieszenia było podejrzenie o brak nadzoru nad swoją kancelarią.

Decyzja ta jest konsekwencją skierowanego przeciwko w/w komornikowi wniosku dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej z żądaniem wydalenia go ze służby komorniczej. Decyzję tę wydał w ramach swoich kompetencji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń.

Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek także wydał w tej sprawie oświadczenie poniższej treści:

"Przed komisją dyscyplinarną Krajowej Rady Komorniczej trwa już postępowanie dyscyplinarne w sprawie komornika Kluczkowskiego wszczęte na wniosek Krajowej Rady Komorniczej. Minister zawieszając komornika Kluczkowskiego do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego wykorzystał prawo, którym Krajowa Rada Komornicza niestety nie dysponuje. KRK nie może bowiem samodzielnie zawiesić komornika. Decyzja ministra doprowadzi do połączenia obu postępowań (wszczętego na wniosek KRK, z tym wszczętym na wniosek ministra) i mamy nadzieję, pozwoli szybko wyjaśnić i zakończyć całą sprawę. Niedawno decyzją komisji dyscyplinarnej KRK wydalony ze środowiska został asesor, który pracował u komornika Kluczkowskiego. Krajowej Radzie Komorniczej bardzo zależy na eliminowaniu wszelkich nieprawidłowości. (...)". Źródło: www.komornik.pl