Banner Top

Logowanie

Procedowanie ustaw

Ustawa likwidująca hurtownie komornicze w Senacie RP

Email Communication

Na 72 posiedzeniu Senatu RP procedowana będzie ustawa o zmianie ustawy o komornikach sadowych i egzekucji w zakresie artykułu 8 definiującego sposób dystrybucji spraw egzekucyjnych do komorników z tzw. wyboru.

Przypomnijmy, że ustawa racjonalizuje mechanizm dystrybucji spraw do kancelarii komorniczych, zarówno pod kątem skuteczności jak i praworządności egzekucji sądowej. Poprzez wprowadzenie, tzw. maksymalnego rocznego progu spraw, który może przyjąć kancelaria komornicza zlikwiduje patologię hurtowni komorniczych, w których jeden komornik – funkcjonariusz publiczny w obecnym stanie prawnym przyjmuje liczbę spraw przekraczającą możliwość osobistego wykonywania czynności egzekucyjnych przez komornika.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości opartych na ubiegłorocznych statystykach MS-Kom23 wynika, iż rekordzista w ubiegłym roku przyjął 560 tysięcy spraw egzekucyjnych! Nasza Redakcja już wiele miesięcy temu sygnalizowała nieunikniony problem gigantycznej koncentracji spraw bez interwencji ustawodawcy - zobacz nasz artykuł z 6 pażdziernika kliknij tutaj)

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. Do Senatu została przekazana w dniu 20 lutego 2015 r. Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które odbyło się w tej sprawie 4 marca 2015 r., na wniosek Wiceministra Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia Komisja zaproponowała bardzo istotną zmianę w zakresie vacatio legis dla tej ustawy. Ze względu na początkowy zapis ustawy określający vacatio legis na 6 i 9 miesięcy istniało ryzyko, iż w zakresie progu skutecznościowego ustawa zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2017 roku. Intencją projektodawcy było zaś wprowadzenie zmiany od 1 stycznia 2016 roku.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski. Obrady rozpoczną się o godzinie 11:00. Procedowanie powyższej ustawy jest pierwszym punktem 72 posiedzenia Senatu RP.

Link do retransmisji audiowizualnej posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które odbyło się w tej sprawie 4 marca 2015 r. – kliknij tutaj. Dyskusja w sprawie powyższej ustawy rozpoczęła się od godziny 8:52.

Link do audiowizualnej transmisji dzisiejszego posiedzenia Senatu RP – kliknij tutaj.

Link do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu w sprawie ustawy – kliknij tutaj.

Link do projektu zmiany – Druk senacki nr 836 – kliknij tutaj.

Link do zmiany zaproponowanej przez Komisję – Druk senacki nr 836A – kliknij tutaj.

 

 

Rzecznik będzie monitorował likwidację hurtowni

Rzecznik Praw Obywatelskich

Kilka dni temu nasza Redakcja dostała odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie istnienia hurtowni komorniczych. Co prawda, ustawa z druku sejmowego nr 2516 jest już mocna zaawansowana legislacyjnie, a i postulowany przez nas maksymalny próg spraw, także znalazł się w projekcie, jednak zarówno zainteresowanie jak i opinia Rzecznika może, naszym zdaniem, mieć znaczenie w dalszych etapach legislacyjnych. Może mieć także ogromne znaczenie po wejściu w życie ustawy w sytuacji, np. gdyby ustawa zostałaby zaskarżona do TK. Potężne lobby gospodarcze w interesie którego jest istnienie hurtowni komorniczych nie kryło w trakcie procesu legislacyjnego, a zwłaszcza na etapie prac w podkomisji sejmowej, że ma zamiar skarżyć projekt w niewygodnym dla siebie zakresie.

Rzecznik Praw Obywatelskich, w swoim piśmie zauważył, że problem związany z istnieniem hurtowni komorniczych nie był dotąd mu znany i podkreślił, że w związku z tym będzie obserwował sposób realizacji w praktyce zmienionych postanowień ustawy.

Nam pozostaje tylko trzymać za słowo Panią Rzecznik!

Zobacz odpowiedź RPO

 

Socjaldemokrata Ryszard Kalisz broni interesów wielkiego biznesu i hurtowni komorniczych

Foto PAP

Ryszard Kalisz, jeszcze nie tak dawno temu wspierał postulaty młodych lewicowców i alterglobalistów. Deklarował walkę z przywilejami prawnymi wielkiego biznesu i finansjery zarówno na świecie jak i w Polsce, m.in. biorąc udział w marszu "oburzonych" w Warszawie 15 października 2011 roku. Przypomnijmy, że podobne demonstracje tego ruchu właśnie pod hasłami alterglobalistycznego ukrócenia przywilejów wielkiego biznesu odbyły się wtedy w większości krajów europejskich.

Warto więc odnotować - bo to zmiana o 180 stopni - że dzisiaj Ryszardowi Kaliszowi już nie przeszkadza uprzywilejowana pozycja korporacji gospodarczych. W miniony czwartek w emocjonalnym wystąpieniu, w czasie obrad sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (tutaj link do transmisji), stanął w obronie ogromnych hurtowni komorniczych czyli zjawiska, w którym jeden komornik egzekwuje, głównie na rzecz wielkiego biznesu, setki tysięcy spraw egzekucyjnych od setek tysięcy obywateli.

Mam wrażenie, że obrona hurtowni komorniczych i stojących za nimi interesów wielkiego biznesu, może spowodować wśród zwolenników Ryszarda Kalisza, poważny dysonans poznawczy.

Co ciekawe, poseł Kalisz jeszcze 6 października br. w Radiu Zet w programie Moniki Olejnik akcentował potrzebę zapewnienia silniejszej ochrony prawnej osobom najuboższym deklarując, że ma zamiar "przypilnować" Ewę Kopacz w kwestii zapowiedzianej w jej expose ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej dla najbiedniejszych.

Jednak trzy dni później w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji SPC, co prawda już nie przy tak licznej oglądalności - czy raczej słuchalności - jaką się cieszy się audycja Moniki Olejnik, najwyraźniej o tym zapomniał. Nie widział niczego niestosownego w tym, że jeden komornik może prowadzić 100 czy 200 tysięcy spraw egzekucyjnych rocznie. A przecież to właśnie komornik sądowy i jego osobisty nadzór jest podstawowym narzędziem ochrony prawnej dłużnika w procesie egzekucji wyroku. Tego jednak, że nadzór merytoryczny komornika przy takiej liczbie spraw musi być fikcją poseł Kalisz nie zauważył, z dużą ekspresją koncentrując się na wychwalaniu rzekomych przymiotów tego patologicznego zjawiska.

Co zdumiewające, jak na socjaldemokratę i humanistę, jako główną zaletę hurtowni komorniczych wskazał wysoki poziom automatyzacji i wirtualizacji stosowania państwowego przymusu wobec obywateli w tego typu kancelariach. Po prawniku spodziewać by się należało raczej apelu w obronie wysokich standardów prawnych egzekucji sądowej i krytyki hurtowni komorniczych. Przypomnę tylko, że w 11 hurtowniach komorniczych przypada średnio 1 komornik na 100 tysięcy spraw, podczas gdy w normalnych kancelariach przypada 1 komornik na od 2 do 5 tysięcy spraw.

Wracając pamięcią do demonstracji "oburzonych" z 15 października 2011 roku - przypomniał mi się relacjonowany w części mediów epizod. Jeden z młodych lewicowych demonstrantów próbował wtedy, podobno, przeganiać posła Kalisza z tego pochodu wypominając mu zakup, trzy miesiące wcześniej, nowiutkiego jaguara XF. Mam wrażenie, że obrona hurtowni komorniczych i stojących za nimi interesów wielkiego biznesu, może spowodować wśród zwolenników Ryszarda Kalisza podobny, do tamtego, poważny dysonans poznawczy.

Krzysztof Kowalewski

Krzysztof Kowalewski

Redaktor naczelny komornik.cc

 

       • Gładki PiotrPiotr Gładki
       • Pan Poseł chyba został kolejnym przedstawicielem "kawiorowej lewicy" wyznającej zasadę "Zdrowie Wasze w gardła ...".
 • Maciej MańskiMaciej Mański
 • Niestety wielu naszych polityków zna ubóstwo i biedę raczej z powieści Dickensa, niż z autopsji...

281 dni wolnego! Czy komornik to funkcjonariusz państwa czy koncesjonowany biznesmen?

Komisja SPC

Z doniesień medialnych, komunikatów samorządu komorniczego oraz przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości dochodziły informacje, że kancelaria komornicza komornika Jarosława Kluczkowskiego jest kancelarią przyjmującą bardzo dużą liczbę spraw, a sam komornik pełni liczne funkcje w samorządzie komorniczym i w związku z tym, w okresie prowadzenia sprawy ciągnika Radosława Zaremby z Kulan koło Mławy, dwukrotnie ustanawiane było zastępstwo w jego kancelarii. I tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto właściwie odpowiada za egzekucję: asesor Michał K., który dokonał zajęcia, asesor Michał Iżel, który pełnił funkcję komornika sądowego w chwili wydawania decyzji o przekazaniu ciągnika do sprzedaży komisowej czy sam komornik Jarosław Kluczkowski.

Postanowiliśmy dokładnie sprawdzić kwestie związane z wpływem spraw oraz zastępstwem. W celu uzyskania w pełni wiarygodnych informacji zwróciliśmy się do Sądu Apelacyjnego w Łodzi z prośbą o podanie danych dotyczących zarówno wpływu spraw tej kancelarii w 2014 roku jak i ustanawianych na wniosek komornika przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi zastępstw w tej kancelarii. Poniżej dane, które udało nam się uzyskać. 

Kancelaria komornika Jarosława Kluczkowskiego w 2014 roku osiągnęła łączny wpływ spraw 13 180, w tym:
Kms - 190 spraw,
Kmp - 58 spraw,
Km - 12 927 spraw,
Kmn - 5 spraw.

Wpływ ten był więc wyższy niż ten postulowany w projekcie 2516, maksymalny próg 10 tysięcy spraw egzekucyjnych rocznie.

Komornik ten pełni liczne funkcje w samorządzie komorniczym, tj.:

- członka Krajowej Rady Komorniczej,
- członka Rady Izby Komorniczej w Łodzi,
- członka Komisji Egzaminacyjnej,
- Prezesa Fundacji Krajowej Rady Komorniczej im. Jana Tredera,

a do niedawna także
- komornika wizytatora oraz członka rady nadzorczej spółki Krajowej Rady Komorniczej „Currenda” w Sopocie.

Z zestawienia dotyczącego ustanawianych w kancelarii zastępstw wynika, że w ciągu 2014 roku, z tytułu wykonywanych prac na rzecz samorządu komorniczego oraz urlopów wypoczynkowych komornik Jarosław Kluczkowski nie pełnił funkcji komornika ustanawiając zastępstwo 32 razy. Łączny okres w ciągu 2014 roku, w którym nie pełnił funkcji komornika w swojej kancelarii wyniósł, co ilustrują poniższe zestawienia, łącznie 221 dni, a uwzględniając soboty, niedzielę i święta 281 dni. Zastępstwo w tej kancelarii było ustanawiane z powodu urlopu wypoczynkowego na okres 46 dni, a ze względu na prace w Samorządzie na okres 175 dni.

Po uwzględnieniu sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy okazuje się, że komornik pełnił funkcję komornika sądowego w minionym roku w swojej kancelarii jedynie przez 84 dni! Dla porównania, jeden z jego asesorów - Michał Iżel – pełnił funkcję komornika sądowego w jego kancelarii ponad dwukrotnie częściej niż sam komornik, bo przez 177 dni.
Łącznie więc komornik Jarosław Kluczkowski pełnił funkcję komornika sądowego w swojej kancelarii przez 23% czasu w roku, co niecały czwarty dzień w roku czyli około 7 dni roboczych miesięcznie.
Statystyka w okresie sześciu miesięcy poprzedzających zdarzenia związane z ciągnikiem, tj. od 1 czerwca do 30 listopada 2014 roku wygląda jeszcze bardziej dramatycznie - Jarosław Kluczkowski pełnił w tym okresie funkcję komornika w swojej kancelarii łącznie przez 20 dni roboczych co daje nieco ponad 3 dni robocze w miesiącu.

Nie miał pojęcia na temat zajęcia ciągnika – pech czy rezultat?

Komornik Jarosław Kluczkowski wychodząc 2 lutego br. z przesłuchania z Prokuratury Rejonowej w Mławie odpowiadając na pytanie reportera TVNu, o to czy naprawdę nie wiedział co się dzieje w jego kancelarii, odpowiedział:

„Nie miałem zielonego pojęcia na temat tej sprawy.
Nie można powiedzieć, że nie wiedziałem w ogóle co się dzieje w kancelarii, bo przecież pracuję tyle lat. Mam nieskazitelną opinię. Natomiast o tym postępowaniu w ogóle nie wiedziałem.”

W kontekście powyższych danych pierwsze stwierdzenie wydaje się uzasadnione, zaś drugie stwierdzenie musi budzić poważne wątpliwości.

Kończąc dodać należy, że w świetle obowiązujących przepisów cały dochód wypracowany przez kancelarię komorniczą, bez względu na liczbę dni ustanowionego zastępstwa, należy w całości do komornika sądowego. Co ważne, w okresie ustanowionego zastępstwa komornik nie ponosi zaś odpowiedzialności za pracę swojej kancelarii. W kwestii wynagrodzenia jest więc traktowany jak właściciel firmy, zaś w kwestii odpowiedzialności jak funkcjonariusz państwa. Wiele prac samorządowych związanych jest także z wynagrodzeniem (np. udział w komisji egzaminacyjnej) lub dietami (np. udział w posiedzeniach Krajowej Rady Komorniczej).

Zastepstwa

Zastepstwa

Pisma do Komisji SPC

Właśnie przesłaliśmy drogą mailową nasze pismo dotyczące zauważonego błędu w poselskim projekcie PO ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczącego artykułu 8. Projekt ten właśnie trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP (Druk sejmowy nr 2516). 

Prosty błąd "i" zamiast "lub" niestety niweczy całą reformę w zakresie zmiany sposobu dystrybucji spraw egzekucyjnych do komorników.

W piśmie zwracamy także uwagę na to, że niska skuteczność hurtowni komorniczych nie jest jedynym patologicznym zjawiskiem związanym z hurtowniami. Patologiczna jest sama istota takich ogromnych kancelarii komorniczych prowadzonych i nadzorowanych przez jednego komornika.

Zobacz nasze pismo dotyczące zauważonego błędu - kliknij tutaj.

W związku z tym, że uzyskaliśmy z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości potwierdzenie przekazania do Komisji SPC analizy dotyczącej projektu z druku nr 1842, a sam IWS odmówił nam przesłania tej analizy zwróciliśmy się także pisemnie do Biura Komisji SPC o analizę IWS.

Zobacz nasze pismo dotyczące udostepnienia w trybie dostępu do informacji publicznej analizy IWS - kliknij tutaj.