Banner Top

Logowanie

Iwona Arent o projektach komisji sejmowej

Na zdjęciu: Iwona Ewa Arent, poseł VII kadencji Sejmu RP, członek sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Źródło: Wikimedia Commons Na zdjęciu: Iwona Ewa Arent, poseł VII kadencji Sejmu RP, członek sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Konferencja na UG

W dniu 23 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Efektywność egzekucji sądowej. Problemy i wyzwania”, współorganizowaną przez Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca zagadnień usprawnienia egzekucji sądowej oraz funkcjonowania zawodu komornika sądowego. Poniżej jedno z wystapień na Konferencji. Wszystkie materiały z Konferencji znajdziesz w zakładce Wydarzenia i kategorii: Konferencje: Efektywność egzekucji sądowej.

Po wiceministrze Jerzym Kozdroniu głos zabrała poseł Iwona Ewa Arent, która zauważyła, iż jako wieloletni członek sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka już kilkukrotnie uczestniczyła w pracach Komisji SPC nad kolejnymi, różnymi nowelizacjami związanymi z komornikami sądowymi i egzekucją sądową i właśnie w tym kontekście chciała się podzielić swoimi uwagami.

Na początku Pani Poseł Arent podkreśliła, że pracę i działania każdego posła determinują nie tylko czynniki merytoryczne, ale także czynniki polityczne rozumiane jako całościowy - inny dla każdej partii - pomysł na realizację tych samych celów. Prelegentka zauważyła także: Wydaje mi się, że wszyscy posłowie będący członkami Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, którzy pracują nad procedowanymi ustawami dotyczącymi komorników sądowych i egzekucji powinni tutaj być i tak naprawdę to my posłowie powinniśmy Państwa słuchać, żebyśmy podczas prac sejmowych orientowali się jak rzeczywiście wygląda praca komornika, a także jakie są problemy i wyzwania związane z tytułową efektywnością egzekucji sądowej. Jako posłowie poprzez ustawodawstwo przecież w dużym stopniu wpływamy na tą efektywność. Jestem już trzecią kadencję w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Podczas każdej z tych kadencji były nowelizacje ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - nowelizacji więc tych na przestrzeni istnienia ustawy było już bardzo dużo. Myślę, że doszliśmy już do takiego momentu, że powinna powstać jedna, nowa ustawa. Ustawa, która nie będzie zbieraniną wielu różnych nowelizacji, tylko będzie napisana od początku do końca, będzie dobra i porządkująca wszystkie poruszane problemy. Chyba już czas najwyższy to zrobić.

Wydaje mi się, że wszyscy posłowie będący członkami Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, którzy pracują nad procedowanymi ustawami dotyczącymi komorników sądowych i egzekucji powinni tutaj być i tak naprawdę to my posłowie powinniśmy Państwa słuchać, żebyśmy podczas prac sejmowych orientowali się jak rzeczywiście wygląda praca komornika, a także jakie są problemy i wyzwania związane z tytułową efektywnością egzekucji sądowej.

Pani Poseł zauważyła, że praca poselska związana jest z nieuniknionym ryzykiem popełniania błędów ustawodawczych i często niestety dopiero w praktyce - już po wprowadzeniu nowego prawa w życie - można zaobserwować jaki skutek zmiana prawa przynosi. Na pewno więc wiele błędów ustawowych zostało popełnionych. Pani Poseł prosiła także aby pamiętać, iż na jakość egzekucji sądowej bardzo duży wpływ ma samo Ministerstwo Sprawiedliwości - zarówno jako źródło wiedzy eksperckiej dla posłów jak i źródło części uregulowań determinujących pracę komorników i sędziów. Posłanka poruszyła także kwestię związaną z obecnie procedowanymi w Komisji dwoma projektami ustaw nowelizujących ukse: do jednego z projektów została powołana podkomisja, drugi zaś został wstrzymany do chwili uzyskania opinii z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości MS.

W sprawie projektu poselskiego projektu zmiany ukse (Druk sejmowy nr 1842) Pani Poseł zaznaczyła, że co prawda na kwestię obniżenia opłat jest otwarta jednak zarówno ona jak i jej Koledzy i Koleżanki z klubu nie będą, aż tacy chętni do ich obniżania i jednocześnie, że choćby z tytułu przynależności do różnych partii i wynikających z tego różnych opinii na pewne rozwiązania, podkreśliła: W samej Komisji nie ma pełnej zgody na to, żeby opłaty obniżać, a ja osobiście uważam, że skoro Komisja Deregulacyjna i Sejm dopiero co otworzyli, m.in. zawód komornika, to w tym momencie nie powinniśmy ponownie go zamykać - jeżeli będziemy opłaty obniżać, to jak pokazuje statystyka, nie będą powstawały nowe kancelarie komornicze. Dajmy więc sobie czas sprawdzić jak w praktyce ustawa deregulacyjna wpłynie na powstawanie i funkcjonowanie kancelarii komorniczych, żeby nie doprowadzać do likwidacji kancelarii. Celem zmiany ustawy jest skuteczna egzekucja, a nie walka z komornikami. Posłanka wskazała także na ciągle bardzo niekorzystny odbiór społeczny pracy komornika za który jej zdaniem odpowiadają przede wszystkim komornicy dokonujący, np. kuriozalnych czynności egzekucyjnych jak zajęcie słoików i weków.

W samej Komisji nie ma pełnej zgody na to, żeby opłaty obniżać, a ja osobiście uważam, że skoro Komisja Deregulacyjna i Sejm dopiero co otworzyli, m.in. zawód komornika, to w tym momencie nie powinniśmy ponownie go zamykać - jeżeli będziemy opłaty obniżać, to jak pokazuje statystyka, nie będą powstawały nowe kancelarie komornicze. Dajmy więc sobie czas sprawdzić jak w praktyce ustawa deregulacyjna wpłynie na powstawanie i funkcjonowanie kancelarii komorniczych, żeby nie doprowadzać do likwidacji kancelarii. Celem zmiany ustawy jest skuteczna egzekucja, a nie walka z komornikami.

Zdaniem prelegentki, coraz bardziej pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w kraju powoduje, iż coraz większa liczba Polaków wpada w pułapkę zadłużeniową i dzisiaj bardzo wielu dłużników to normalni, uczciwi i ciężko pracujący ludzie. Pani Poseł kilkukrotnie podkreślała ogromne znaczenie zarówno dla niej osobiście jak i pozostałych posłów komisji szeroko rozumianych konsultacji w procesie tworzenia prawa egzekucyjnego, w tym przede wszystkim ze środowiskiem komorniczym i światem nauki, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz innymi instytucjami. Konsekwencją nieprawidłowo zaprojektowanego prawa jest choćby to, że trafia do Trybunału Konsytucyjnego i jest przez niego uchylane.

Kończąc kwestię omawiania projektu z druku nr 1842 Pani Poseł jeszcze raz podkreśliła: Zarówno ja osobiście jak i Koledzy z mojej partii nie będziemy, aż tacy chętni do obniżania od razu opłat, jednak jedną rzecz bym pochwaliła w tej ustawie czyli brak zgody na prowadzenie działalności gospodarczej Samorządu - jak sądzę jest to dobre zarówno dla środowiska komorniczego jak i dla dobra ogólnego, bo Szanowni Państwo, nie od tego jest samorządu zawodowy, żeby prowadził działalność gospodarczą i tu zdecydowanie będziemy za tym, żeby samorząd nie miał możliwości prowadzenia działalności gospodarczej czy to samodzielnie czy w spółce. Samorząd zawodowy nie jest od zarabiania, prowadzenia działalności i biznesów. Samorząd ma chronić swoich członków. Przepraszam, że takie jest moje zdecydowane zdanie, ale tak uważam.

(...) jedną rzecz bym pochwaliła w tej ustawie czyli brak zgody na prowadzenie działalności gospodarczej Samorządu - jak sądzę jest to dobre zarówno dla środowiska komorniczego jak i dla dobra ogólnego, bo Szanowni Państwo, nie od tego jest samorządu zawodowy, żeby prowadził działalność gospodarczą i tu zdecydowanie będziemy za tym, żeby samorząd nie miał możliwości prowadzenia działalności gospodarczej czy to samodzielnie czy w spółce. Samorząd zawodowy nie jest od zarabiania, prowadzenia działalności i biznesów. Samorząd ma chronić swoich członków. Przepraszam, że takie jest moje zdecydowane zdanie, ale tak uważam.

Posłanka zwróciła także uwagę, że każda nowelizacja ustawy ze względu na swoje społeczne skutki zawsze budzi wiele kontrowersji zarówno wśród komorników, dłużników jak i wierzycieli i w związku z tym każda nowelizacja ukse automatycznie staje się w jakiejś części także sprawą polityczną.

Na koniec Pani Poseł zwracając się do Pana Ministra Kozdronia zaapelowała: Jeżeli chodzi o tzw. hurtowników kiedyś być może popełniliśmy błąd przy nowelizacji ustawy i znieśliśmy regionalizację. Może należy ją przywrócić, może to jest rozwiązanie. Jeżeli popełniamy błędy to naprawy to.

Spisał i opracował: Piotr Gładki

Ostatnio zmienianypiątek, 06 czerwiec 2014 07:28

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.